Oceán a život v něm je z velké části zodpovědný za svět, jak ho známe

Oceán a život v něm je z velké části zodpovědný za svět, jak ho známe. Určuje koncentraci mnoha plynů v naší atmosféře, působí jako klimatický termostat a ovlivňuje přeměnu energie, vody a uhlíku v klimatickém systému. Naše schopnost porozumět paleoklimatickým záznamům a předvídat, co by se mohlo v budoucnu stát zemskému klimatu, závisí na našem chápání role oceánu v klimatu.

Čtěte více