Čtvrtek, 23 května, 2024

Jak vznikl název „druhá světová válka“?

HistorieProč?Válečná zónaZajímavosti

28. dubna 1942: Druhá světová válka dostává své jméno, píše euronews.culture. Každý ji dnes zná jako druhou světovou válku, ale bylo tomu tak vždy? V jedné z epizod britského sci-fi seriálu Doctor Who, kde se cestuje časem, je skvělý vtip, v němž Capaldiho doktor Petera mluví s vojákem a označuje ji jako první světovou válku. „Jak to myslíte, první světová válka?“ zeptá se voják zděšeně.

Doktor se v seriálu omlouvá za prozrazení historických spoilerů, ale zároveň poukazuje na zajímavou otázku týkající se obou světových válek. Kdy se jim začalo říkat první a druhá světová válka? Jedna z teorií klade oficiální pojmenování druhé světové války na konkrétní den v historii.

V Evropě byla první světová válka obecně označována jako „Velká válka“, a to jak během ní, tak i v následujících desetiletích po válce. V USA se jí původně říkalo „evropská válka“, dokud se v roce 1917 nepřipojily k boji.

Poté, co se do války zapojily Spojené státy, se pro ni obecně vžilo pojmenování „světová válka“. V dopise z 31. července 1919 prezident Woodrow Wilson doporučil, aby se tento název stal oficiálním názvem války a ten byl poté přijat. Přestože mnozí Britové jí nadále říkali Velká válka, americký termín použil Winston Churchill ve svých pamětech na tyto události z roku 1927.

Ještě předtím, než k druhé světové válce skutečně došlo, se běžně používalo označení „druhá světová válka“, stejně jako v současnosti hovoříme o „třetí světové válce“. První známý příklad je vlastně uveden v deníku Manchester Guardian z roku 1919.

Kdy druhá světová válka získala svůj současný název, už není tak jasné. V podstatě se jí začalo říkat „druhá světová válka“ z donucení. Neexistují žádné definitivní první výskyty, ale existuje spousta důkazů, že zatímco někteří lidé označují válku proti nacistům jako „válku“ i dnes, jiní ji začali nazývat „druhou světovou válkou“ již v roce 1939. Ve vydání časopisu Time z 11. září 1939 se hovoří o tom, že „druhá světová válka začala minulý týden v 5.20 hodin (polského času), v pátek 1. září“.

Každý, kdo začal válku v letech 1939-1945 nazývat „druhou světovou válkou“, začal přirozeně k předchozí válce přidávat „I“ nebo „první“.

Americký prezident Franklin D. Roosevelt ji v roce 1941 nazval „druhou světovou válkou“, ačkoli se mu tento termín příliš nezamlouval.

V tento den, 28. dubna, roku 1942, nechal uspořádat veřejný průzkum, aby našel lepší název. Do soutěže bylo přihlášeno více než 1 500 návrhů. Rooseveltův vlastní návrh na název války zněl „Válka o přežití“, zatímco ostatní ji chtěli nazvat „Válka za civilizaci“ a „Válka proti zotročení“.

Nakonec žádná z předložených alternativ nezaujala americkou veřejnost, a tak se vrátili k původnímu názvu „Druhá světová válka“.

Když se válka blížila ke konci, podepsal prezident Harry Truman 10. září 1945 žádost ministra války Henryho L. Stimsona o oficiální pojmenování války „Druhá světová válka“.

Poznámka: Rusové ji obecně označují jako „Velkou vlasteneckou válku“, ale také předstírají, že válka začala až v roce 1941, protože předtím stáli na stejné straně jako nacisté. Nemají však rádi, když se na to upozorňuje.