Středa, 22 května, 2024

Australské záhady UFO: Zmizení Fredericka Valenticha

NovéTOP 10UFOVšechny článkyZáhady

Před zhruba 45 lety, v podvečer 21. října 1978, hlásil pilot Frederick Valentich v rádiové komunikaci se Stevem Robeyem z Letecké služby v Melbourne, že se k jeho letadlu Cessna 182L (registrace VH-DSJ) přiblížil „velký letoun“, který měl „dlouhý tvar“ a „zelené světlo“, zdálo se, že má jasný kovový lesk a čtyři jasná světla, pohybující se různě vysokou rychlostí a zřejmě se také nehybně vznášel chvíli nad ním kroužil, napsal magazín NEW DAWN.

Po šesti minutách Valentich ohlásil, že motor jeho letadla běží na volnoběh a podivný objekt se „vznáší a není to letadlo“. Poté, co naznačil, že má v úmyslu letět dál na King Island, Valentichova komunikace skončila po 17 sekundách „kovových“ zvuků. Valentich ani Cessna nebyli nikdy nalezeni. Tato událost se stala jednou z největších australských leteckých záhad a zjevné spojení s UFO zůstává nevyřešeno. 

Oblasti, které jsou v incidentu ve Valentichu prominentní – Cape Otway (jeho poslední pozemní hovor), Bassův průliv (zřejmé místo jeho zmizení) a King Island (jeho zjevný cíl) – všechny mají rozsáhlé precedenty pro aktivitu UFO. 

Během dvouměsíčního období kolem ledna 1978 rekreanti, rybáři, školní učitelé, místní policie a strážci majáků v oblasti Cape Otway hlásili, že viděli UFO. Během července 1977 viděli místní obyvatelé a strážce majáku na mysu Otway nevysvětlitelný zářivý světelný zdroj, který se půl hodiny vznášel na moři. 

Foto: DAILY TELEGRAPH
Ztracená Cessna VH-DSJ fotografovaná na letišti Essendon v roce 1974.

Bassův průliv figuruje v záhadách UFO zejména v letech 1920 a 1944. Noviny Melbourne Argus dokonce popsaly, že mnoho lidí vidělo objekty ve tvaru doutníků létat nad Bassovým průlivem již v roce 1896. 

Nejméně tři měsíce před zmizením Fredericka Valenticha se na 425 čtverečních mílích ostrova King Island objevovala vlna neidentifikovaných nočních světel ve vzduchu. Světla oválného tvaru pronásledovala auta a mátla místní obyvatele. Podivná světla se objevovaly u severní části ostrova.

K jednomu z nejpozoruhodnějších blízkých setkání s UFO v této oblasti došlo 10. dubna 1976 těsně před svítáním v divoké a neobydlené části pobřeží ostrova King Island poblíž Whistler Point. „Paprsek světla“ vycházející z „objektu ve tvaru kříže“ se v přímé linii přiblížil k autu lovce kachen. Světelný projev se nakonec vzdálil přímo podél linie přiblížení a ukončil tichou inspekci, když zmizel nad vzdáleným obzorem.

Mnohé naznačuje souvislost s UFO v případu Valentich, ale konečná odpověď nám bohužel uniká. Navzdory provokativnímu charakteru nahraného rozhovoru mezi Valentichem a letovou kontrolou v Melbourne před jeho zmizením, který se zmiňuje o možné přítomnosti UFO, zůstává celá záležitost záhadou.

Valentichovo záhadné zmizení se v roce 1978 dostalo na titulní stránky novin. Na snímku v deníku Sun vpravo je Frederickův otec Guido a jeho bratr Richard.

Incident s Valentichem je protkán strašidelnými, nebo spíše posměšnými indiciemi, které člověka vybízejí k nejrůznějším protichůdným směrům. Mnozí přicházejí s různými řešeními, od bizarních až po vznešená. Uneslo Valenticha UFO? Vymyslel si celou záležitost Valentich? Zřítil se, jak si mnozí myslí, do Bassova průlivu a nezanechal po sobě žádné stopy? Nebo jsou v tom i jiná prozaická vysvětlení? Množství různých směrů pátrání se rozbíhá do všech možných stran. Většina z nich nás odvádí od skutečných faktů, totiž že dosud nebyly nalezeny žádné stopy po pilotovi ani letadle.

Záhada rezonuje v australském povědomí na místě, které je vyhrazeno mýtickým epizodám, jako je strašidelná fikce „Piknik na Hanging Rock“. Inspirovala dramatická díla, jako je hluboká a konfrontační hra „Sky“ a bizarní a působivá televizní minisérie „Kobylky a divoký med“. Musíme si připomenout, že rodina čeká na odpověď, která zatím nepřišla. Doufám, že jednou tuto odpověď najdou.

Spis ministerstva dopravy V116/783/1047
Díky houževnatému úsilí Keitha Basterfielda, badatele z Adelaide, můžeme nyní v roce 2012 studovat dříve omezený spis ministerstva dopravy V116/783/1047, který je k dispozici v digitální podobě na webových stránkách Australského národního archivu. Naposledy jsem tento spis viděl koncem roku 1982, když jsem seděl před panem A. Woodwardem v melbournské kanceláři Úřadu pro vyšetřování letecké bezpečnosti. Spis měl otevřený před sebou, když odpovídal na mé otázky. Snažil jsem se, aby nebylo příliš nápadné číst spis v jeho obrácené perspektivě.

Zveřejněné Valentichovy spisy poskytují náznaky některých možných odpovědí a je možné, že odpověď nakonec nezahrnuje UFO. Sladění podrobné analýzy zveřejněných údajů s rozsáhlým výzkumem, který o případu v průběhu let provedli badatelé, by nám mohlo pomoci dospět ke konečné odpovědi. Zatím se však Frederick Valentich a jeho letadlo Cessna stále pohřešují, takže konečné uzavření uniká těm, kteří se chtějí něco dozvědět.

Seriál „The Unexplained Files“ (Nevysvětlitelné spisy) na Discovery Science Channel v září 2013 představil vynikající rekonstrukci neobvyklé Valentichovy záhady. Můj přítel George Simpson (působící v Melbourne ve státě Victoria) se v tomto pořadu významně podílel na zaznamenání tohoto příběhu.

Díky houževnatému úsilí výzkumníka Keitha Basterfielda z Adelaide v roce 2012 můžeme nyní studovat dříve omezený soubor ministerstva dopravy V116/783/1047, který je k dispozici v digitálním formátu na webových stránkách National Archives of Australia. Naposledy jsem tento spis viděl koncem roku 1982, když jsem seděl před panem A. Woodwardem v melbournské kanceláři Úřadu pro vyšetřování letecké bezpečnosti. Při odpovídání na mé otázky měl před sebou spis otevřený. Snažil jsem se nebýt příliš zřejmý při čtení souboru v jeho obrácené perspektivě. 

Vydané soubory Valentich poskytují tipy na některé možné odpovědi a může se stát, že nakonec odpověď nezahrnuje UFO. Srovnání podrobné analýzy zveřejněných dat s rozsáhlým výzkumem, který výzkumníci v průběhu let na případu provedli, by nám mohlo pomoci přijít s konečnou odpovědí. Ale zatím Frederick Valentich a jeho letadlo Cessna stále chybí, takže definitivní uzavření uniká těm, kteří to chtějí vědět. 

Série „The Unexplained Files“ na Discovery Science Channel v září 2013 představovala vynikající zopakování mimořádného tajemství Valentich z roku 1978. Můj přítel George Simpson (se sídlem v Melbourne, Victoria) byl nápomocný při zachycení tohoto příběhu v programu.

Steve Robey z Melbournské letecké služby byl v pořadu zjevně stále rozrušen Valentichovým zmizením. Frederickův mladší bratr Richard dodal příběhu rodinný pohled. Oba tyto prvky nám připomněly, že tuto záhadu stále provází znepokojivý a tragický prvek. George Simpson vedl rozhovor s Royem Manifoldem, který pořídil několik zajímavých fotografií v době a místě Valentichova zmizení.

Foto: Roy Manifold/Wikimedia
Roy Manifold pořídil několik zajímavých fotografií (včetně výše uvedených) v době a místě Valentichova odjezdu z australské pevniny na cestě na King Island v Bassově průlivu.

Dr. Richard Haines případ vyšetřoval a je autorem knihy Melbournská epizoda: (1987). Zprostředkoval odvysílání podivného zvuku, který zazněl na konci Valentichova posledního rozhlasového rozhovoru se Stevem Robeyem. Poslouchal jsem tu nahrávku v roce 1984, když jsem pobýval u doktora Hainese v Kalifornii. Hainesova poznámka v pořadu „Nevysvětlitelné soubory“, že zvuk mohl pocházet z kontaktu mezi Cessnou a UFO, které Valentich v šestiminutovém rozhovoru popisoval, způsobila, že jsem náhle přehodnotil velmi podivný příběh, na který jsem narazil počátkem roku 1995.

Deník Coonabarabran Times v severozápadní části Nového Jižního Walesu v Austrálii přinesl ve svém vydání ze 17. listopadu 1994 stručné informace o zjevném blízkém setkání s UFO ve tvaru kosočtverce, ke kterému došlo 15. listopadu 1994 blízko země na silnici Mendooran jižně od města.

S pomocí místní policie jsem vyslechl čtyři hlavní svědky tohoto zjevného blízkého setkání. Jeden ze svědků z této oblasti mi řekl, že bych měl vyhledat Laurieho, místního podnikatele, který má o UFO spoustu historek.

Jeden příběh byl naprosto překvapivý a neuvěřitelný. Zřejmě souvisel se záhadou Valentiche a původně mi ho vyprávěl jeden ze svědků z Coonabarabranu, který ho slyšel prostřednictvím Laurieho. Ostatní nás vybízeli, abychom se Laurieho zeptali na další příběhy. Obojí jsme udělali, ale dotyčný příběh vyčníval.

Laurie nám řekl, že příběh slyšel přímo od jednoho jihoaustralského farmáře, který koupil pozemek na severozápadě Nového Jižního Walesu. Farmář přišel do svého podniku a řeč se stočila na UFO. Podělil se s Lauriem o zážitek, který měl na svém jihoaustralském pozemku den po zmizení Fredericka Valenticha.

Farmář uvedl, že sklízel vojtěšku, když uslyšel hlasitý skřípavý zvuk vycházející z kombajnu. Napadlo ho, že by to mohlo být ložisko, a tak odpojil kombajn od pohonu traktoru, seskočil z něj a šel se podívat zpět. Farmář se snažil přijít na zdroj pokračujícího hluku, když si uvědomil, že se nachází ve stínu. Vzhlédl a uviděl, že se nachází přímo pod velkým objektem ve tvaru talíře, jehož velikost odhadl podle velikosti svého kombajnu na 30 metrů. Hlasitý skřípavý zvuk pokračoval.

Přímo pod objektem prý farmář viděl dva soustředné vnější prstence nebo pásy, které se otáčely proti sobě a pracovaly různou rychlostí. Jeden se pohyboval velmi rychle, tak rychle, že bylo třeba mrknout, aby bylo vidět, že se pohybuje. Druhý se pohyboval velmi pomalu v opačném směru. Byly tam dva malé výstupky, které farmář považoval za kormidla, a dva velké otvory, z jednoho vycházelo „mihotavé teplo“, z druhého šlehaly malé plamínky.

Farmář si začal myslet, že s tím obrovským objektem je něco strašně špatně a že se na něj může zřítit. Rozběhl se, aby se zpod něj dostal. Měl dojem, že jeden z motorů objektu přestal fungovat.

Když se farmář vzdaloval, ohlédl se na objekt, který nyní viděl na okraji. Na vrcholu měl velkou kopuli a podél základny kopulovité konstrukce něco, co vypadalo jako černé těsnění proti povětrnostním vlivům. Pak si všiml něčeho, co vypadalo jako „kostelní dveře se zakřivenou horní částí, ale nebyla vidět žádná okna ani kliky“.

Lauriemu řekl, že nejneobvyklejší bylo, že na masivním objektu byla zvenčí přilepená Cessna – „celé letadlo“. Byla připlácnutá k boku objektu a ocas jí visel dolů. Laurie řekl, že si není jistý, zda farmář říkal, že po vnější straně Cessny stéká motorový olej, ale jasně viděl registrační značky letadla. Našel hřebík a vyškrábal registrační číslo letadla do laku svého traktoru.

Podle Laurieho farmář uvedl, že objekt – „talíř“ – stále doprovázený pískavým zvukem, pak odletěl přes hřeben směrem k nedaleké armádní střelnici.

Farmář Lauriemu řekl, že o tom, co se stalo, nikomu neřekl. Později během dne se vydal do města. Jeden z jeho sousedů ho uviděl a zřejmě řekl: „Vidím, že děláš ještě nějaké rozmetání obilí.“ Všichni se na něj podívali. On řekl, že ne, proč to říkáte. Soused řekl: „Dnes jsem viděl Cessnu nahoře ve vašem horním výběhu.“ A on se nad tím podivoval. Odpověděl sousedovi: „V mém horním výběhu žádná Cessna není.“ Soused mu odpověděl: „Ale je, je to pravda.“ Trval soused na svém: „Ano, je tam, byl jsem tam nahoře, velmi blízko, dnes jsem ji tam viděl.“ „Ano?“ odpověděl soused. Farmář řekl: „To je zajímavé, podívám se na to, až přijdu domů.“

Vyšel nahoru do horního výběhu a žádné letadlo nenašel, ale viděl tři stopy po pneumatikách a nějaké stopy po letadle. Sledoval stopy až k místu, kde končily a na zemi byla „kaluž motorového oleje“.

Laurieho vyprávění jsem zaznamenal při dvou různých příležitostech, jednou po telefonu v lednu 1995 a o měsíc později tváří v tvář v Coonabarabranu za přítomnosti mého přítele Robba Tilleyho. Laurie byl příběhem ohromen. Robb ani já jsme prostě nevěděli, co si o tom myslet. Získat další informace se ukázalo jako nepolapitelné.

Nechtěl jsem rodinu Valentichových ani úřady zatěžovat dalším neověřeným příběhem. Největším problémem pro mě bylo, že si Laurie nemohl vzpomenout na farmářovo jméno. Řekl mi, že si to všechno zapsal do poznámek, ale nepodařilo se mu je najít. Nějakou dobu jsem s Lauriem zůstával v kontaktu, ale i přes pokusy přijít na jméno jsme bez jeho poznámek nemohli ve vyšetřování pokročit, když jsme neměli k dispozici obrovské množství času a prostředků.

V té době jsem na Paranetu (oblíbeném výzkumném internetovém zařízení) rozšířil stručnou zprávu, ale nic z toho nebylo. Příběh zůstal uspaný až do komentáře doktora Hainese v pořadu Discovery Science. Okamžitě jsem se dostal ke svým poznámkám a nahrávkám a začal jsem hodnotit, zda výrazně lepší zdroje internetu, sociálních médií a dalších zdrojů nyní umožní další pokus dostat se k jádru příběhu. Bohužel jsem se dozvěděl, že Laurie zemřel zhruba před sedmi lety.

Kontaktoval jsem George Simpsona a podělil se s ním o příběh. Oba jsme se shodli, že navzdory bizarnosti příběhu bychom se měli pokusit zjistit, zda se nám podaří vypátrat někoho, kdo o příběhu ví a zda se nám podaří zjistit jméno farmáře. Od té doby jsme vypátrali nejrůznější stopy.

Victorian UFO Action (VUFOA) uspořádala k 40. výročí událost, na níž vystoupili lidé zapojení do kauzy Valentich a jejího vyšetřování, včetně Steva Robeyho, Rhondy Rhustonové a George Simpsona. Videozáznamy z této akce jsou k dispozici na kanálu VUFOA na YouTube. V roce 2018 vyšlo 3. vydání rozsáhlého dvousvazkového díla Jeroma Clarka Encyklopedie UFO s mou zprávou o Valentichově zmizení.

Ačkoli je nyní k případu k dispozici množství údajů, co se stalo s Frederickem Valentichem a Cessnou, kterou pilotoval, zůstává záhadou.

Další informace o tomto případu najdete v mé práci: „The Missing Cessna and the UFO: a preliminary report on the Bass Strait-King Island Affair“, Flying Saucer Review, Volume 24, No. 5, March 1979, 3-5; „Vanished – A report on the Valentich – Bass Strait Affair“, Australian UFO Researcher (No. 56 & 57, No. 58 & 59, No. 60, January 1979 až December 1979). Tato zpráva obsahovala podrobnosti o rozsáhlé aktivitě UFO ve stejný den, kdy došlo k incidentu, o precedentní aktivitě UFO nad mysem Otway, Bassovou úžinou a ostrovem King Island, o precedentních případech zmizení nebo havárií letadel souvisejících s UFO; „Valentich-Bass Strait (Australia) affair“, in Ronald Story’s The Encyclopedia of UFOs, 1980; „Vanished? The Valentich Affair re-examined“, Flying Saucer Review, Vol. 30, No. 2, 1984; „1978 and the RAAF“ a „Frederick Valentich and Delta Sierra Juliet – Vanished?“ v mém obsáhlém online dokumentu „UFOs Sub Rosa Down Under“ na www.theozfiles.com/ufos_subrosa4.html a www.theozfiles.com/ufos_subrosa6.html; aféru také obsáhle popisuji ve své knize The OZ Files – the Australian UFO Story z roku 1996.

Tento článek byl publikován v časopise New Dawn 173.