Středa, 22 května, 2024

Svět má 15. listopadu 2022 dosáhnout 8 miliard lidí

TOP 10Všechny článkyZajímavosti

Podle prognózy World Population Prospects 2022, kterou 11.července zveřejnilo Ministerstvo pro hospodářské a sociální záležitosti OSN, se očekává, že celosvětová populace dosáhne 15. listopadu 2022 8 miliard lidí. Dosažení tohoto milníku je důvodem k oslavě i jasnou výzvou pro lidstvo, aby našlo řešení výzev, kterým čelíme, napsal server mtech-imaging-usa.com.

Výzvy, kterým lidstvo čelí, jsou akutní. Generační problémy, jako je změna klimatu, konflikty a COVID-19, neúměrně ovlivňují ty nejvíce marginalizované skupiny (tj. skupiny na okraji společnosti) a nejzranitelnější z nás. Miliony lidí dodnes žijí v chudobě, trpí hladem a podvýživou, nemají přístup ke zdravotní péči a sociální ochraně, nejsou schopni dokončit kvalitní základní a střední vzdělání. Ženám po celém světě je stále upíráno základní právo rozhodovat o svém těle a budoucnosti a v mnoha zemích jsme svědky znepokojivého zpomalení pokroku v oblasti práv žen.

Navzdory těmto výzvám je příběh 8 miliard a to, jak jsme se sem dostali, příběhem triumfu. Snížili jsme chudobu a dosáhli pozoruhodného pokroku ve zdravotnictví. Je nás více než kdy předtím, zčásti díky zvyšující se průměrné délce života a snižující se kojenecké a mateřské úmrtnosti.

„Toto je úspěšný příběh, nikoli scénář soudného dne. Náš svět je navzdory problémům světem, kde je vyšší podíl lidí vzdělaných a žije zdravěji než v kterémkoli předchozím bodě historie,“ řekla výkonná ředitelka UNFPA Dr. Natalia Kanem. „Zaměření výlučně na celkový počet obyvatel a míru růstu se míjí účinkem a často vede k donucovacím a kontraproduktivním opatřením a erozi lidských práv. Ve skutečnosti jsou lidé řešením, nikoli problémem. Zkušenosti ukazují, že investice do lidí, do jejich práv a voleb je cestou k mírové, prosperující a udržitelné společnosti.“

Příběh pokračuje

Nejsme na této cestě sami. Existuje mnoho příkladů solidarity a individuálního hrdinství a my všichni musíme spolupracovat na řešení chudoby, diskriminace, násilí a vyloučení a dalších překážek, které milionům lidí na celém světě upírají jejich práva a volby.

Tento okamžik vyžaduje vizi i akci. Vlády mohou prosazovat populační politiku zaměřenou na lidi se sexuálním a reprodukčním zdravím a právy v jejich jádru. Soukromý sektor může vyvíjet kreativní řešení, využívat sílu inovací a technologií pro globální dobro. Umělci a kreativní lidé po celém světě mohou uplatnit svou vynalézavost a talent, aby nás inspirovali a pomohli nám představit si příslib, který nabízí svět 8 miliard lidí.

Klíčová zjištění vyhlídek světové populace v roce 2022:

 1. Předpokládá se, že světová populace dosáhne vrcholu kolem 10,4 miliardy lidí během 80. let 20. století a na této úrovni zůstane až do roku 2100.
 2. Polovina z 8. miliardy přidané do světové populace byla výsledkem demografické expanze Asie. Afrika přispěla druhým největším příspěvkem (téměř 400 milionů).
  • 10 zemí přispělo k více než polovině populačního růstu vedoucího ze 7. na 8. miliardu. Zdaleka největším přispěvatelem byla Indie, následovaná Čínou a Nigérií.
  • Afrika a Asie budou řídit růst populace, dokud nebude v roce 2037 dosaženo 9. miliardy.
 3. Dnes dvě třetiny světové populace žijí v zemi nebo oblasti, kde je celoživotní plodnost nižší než 2,1 porodu na ženu (známá také jako náhradní plodnost).
  • Globální naděje dožití při narození dosáhla v roce 2019 72,8 let, což je zlepšení o téměř 9 let od roku 1990. V roce 2021 však průměrná délka života v nejméně rozvinutých zemích zaostávala o 7 let za celosvětovým průměrem.
  • V mnoha rozvojových zemích se podíl populace v produktivním věku (mezi 25 a 64 lety) zvyšuje.

Zdroj: mtech-imaging-usa.com