Čtvrtek, 23 května, 2024

Potopila Titanic egyptská mumie?

HistorieNovéTOP 10Všechny článkyZáhady

Mnohé hypotézy byly předloženy ve snaze vysvětlit konec nejslavnější lodi 20. století! Ale ne každý ví, že existuje verze, která tvrdí, že za konec Titaniku může mumie, píše Svět poznání! Mumie samozřejmě neudělala díru do lodi a nepřitáhla ledovec. Byla to prostě nejneobvyklejší a nejtišší cestující na Titaniku. Z Anglie do Ameriky artefakt převezl lord Canterville. Byla to mumie egyptského věštce z doby faraona Amenhotepa IV.

Cenný nález

Dokonale zachovalá mumie byla nalezena v roce 1907 v Egyptě v hrobce, nad níž stál malý chrám. Spolu s ní byly objeveny posvátné amulety, které plní ochrannou funkci.

Pod hlavou mumie byl obraz Osirise, na kterém byl nápis: „Probuď se ze svých mdlob, ve kterých jsi a jediný pohled tvých očí zvítězí nad všemi intrikami proti tobě.“ Oční důlky mumie byly pokryty magickými drahokamy. Podle řady badatelů se v hrobce nacházel i neviditelný strážce v podobě kouzel egyptských mágů.

Říká se, že tato kouzla se ukázala jako velmi účinná, protože všichni čtyři archeologové, kteří hrobku otevřeli, brzy zemřeli na neznámé nemoci. Mumie skončila v Britském muzeu, kde během dvou let zemřelo pět zaměstnanců, kteří se mumií zabývali. Došlo to tak daleko, že pracovníci muzea začali odmítat se k ní byť jen přiblížit. Na jaře 1912 se vedení rozhodlo mumii prodat a dát ji do dražby, kde ji koupil lord Canterville.

Tento artefakt měl nepochybně velkou hodnotu, a tak se jeho majitel neodvážil dát dřevěnou bednu s ostatky věštce do podpalubí, ale umístil ji poblíž kapitánského můstku.

A s největší pravděpodobností sám lord Canterville pozval kapitána, aby se na mumii podíval. Námořník neodmítl. Skutečnou mumii nepotkáte každý den! Tak či onak je docela možné, že v důsledku svého činu byl kapitán Smith pod vlivem kouzel egyptských mágů. Tato okolnost pak osudově ovlivnila jak jeho život, tak osud celé lodi.

Magie nebo šílenství?

Je možné, že právě vliv egyptských kouzel vysvětluje podivné chování kapitána Titaniku a jeho osudové chyby. I přes obdržená varování o obtížných ledových podmínkách se loď skutečně pohybovala zvýšenou rychlostí. Když Titanic narazil na ledovec, signál o pomoci byl vyslán s nepřijatelným zpožděním. Ve 23:40 došlo ke srážce. Tři minuty po jedné už Smith věděl, že loď je odsouzena k záhubě, ale místo toho, aby naléhavě přikázal radistovi, aby vyslal nouzový signál, spěchal do kajuty Johna Jacoba Astora, nejbohatšího pasažéra, aby ho informoval o srážce a nutnost přijmout záchranná opatření. Pak šel kapitán informovat cestující první třídy, i když to klidně mohl svěřit svým asistentům. Teprve v 00:14 vešel Smith do radiotelegrafní místnosti, jen aby probudil své podřízené… Teprve když se jeden z radistů nesměle zeptal, zda je nutné vyslat signál SOS, Smith řekl: „Ano.“ Co by se stalo, kdyby se radista nezeptal?

Kapitán se opozdil s rozkazem ke spuštění člunů. Navíc netrval na jejich úplném zaplnění. A to přesto, že tam nebyly žádné záchranné lodě pro 1028 cestujících a posádku! Výsledkem bylo, že pouze 4 z 18 spuštěných lodí byly zcela zaplněny a zbytek měl téměř 500 prázdných míst! Téměř každý, kdo se do těchto míst nedostal, zemřel…

Skeptici však tvrdí, že mumie a starověká kouzla s tím nemají nic společného. Podivné chování kapitána lze vysvětlit jistou letargií, která je vlastní starším lidem (Smithovi bylo 62 let), a také šokem z katastrofy, která se stala – kapitán přece věděl, že s největší pravděpodobností bude obviněn za potopení lodi a smrt lidí na palubě…