Neděle, 19 května, 2024

Globální experti vyzývají OSN k „nepoužívání“ solárního geoinženýrství

NovéTechnologieTOP 10Všechny články

Před několika týdny více než 100 dotčených akademiků po celém světě vyzvalo k uzavření dohody o nepoužívání solárního geoinženýrství a požádalo vlády, aby prohlásily, že nebudou financovat nebo nasazovat vývoj technologií solárního geoinženýrství. Mnoho zainteresovaných vědců, jako je prof. Frank Biermann, Dr. Jeroen Oomen, prof. Aarti Gupta a další, kteří iniciovali zaslání otevřeného dopisu, mají zkušenosti s globálním řízením a dalšími souvisejícími oblastmi. Schválili ho Stefan Rahmstrof, Dr Amtiav Ghosh a Prof Jennie Stephens a další a mnoho dalších bude oznámeno tento týden. Píše o tom server geoengineeringmonitor.org.

Mezinárodní dohoda o nepoužívání solárního geoinženýrství žádá vlády, aby se zavázaly k pěti základním zákazům a opatřením:

1. Žádné veřejné financování: Závazek zakázat národním financujícím agenturám podporovat vývoj technologií pro solární geoinženýrství, a to na domácí půdě i prostřednictvím mezinárodních institucí

2. Žádné venkovní experimenty: Závazky zakázat experimenty s technologiemi solárního geoinženýrství

3. Žádné patenty: Závazek neudělovat patentová práva na technologie pro solární geoinženýrství včetně podpůrných technologií, jako je dovybavení letadel pro vstřikování aerosolu

4. Žádné nasazení: Závazek nenasazovat technologie pro solární geoinženýrství, pokud jsou vyvinuty třetími stranami

5. Žádná podpora ze strany mezinárodních institucí: Závazek vznést námitku proti budoucí institucionalizaci planetárního solárního geoinženýrství jako politické možnosti v příslušných mezinárodních institucích, včetně hodnocení Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Otevřený dopis v angličtině: https://www.solargeoeng.org/non-use-agreement/open-letter/
Rozšířený argument v angličtině: https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.754

Jejich petice zastává stanovisko, že „rozmístění solárního geoinženýrství v planetárním měřítku nemůže být spravedlivě a účinně řízeno v současném systému mezinárodních institucí. Představuje také nepřijatelné riziko, pokud bude někdy implementováno jako součást budoucí politiky v oblasti klimatu. Je naléhavě zapotřebí silné politické poselství od vlád, OSN a občanské společnosti.

Tato iniciativa je průlomovým krokem v boji proti geoinženýrství a jeho plíživé normalizaci v reakci na klimatickou krizi. Je to poprvé, co se přední akademici z celého světa zorganizovali a vystoupili proti solárnímu geoinženýrství.

Po dlouhou dobu malá skupina vědců publikovala články a úvodníky obhajující solární geoinženýrství. Tato menšina výzkumníků udávala tón tomu, jak by se mělo o solárním geoinženýrství diskutovat, zkoumat a uvažovat; ovlivňování institucí, tvorby politik a dalších rozhodovacích aktérů.

V otevřeném dopise se také uvádí, že „současný systém globálního vládnutí není vhodný k rozvoji a implementaci dalekosáhlých dohod potřebných k udržení spravedlivé, inkluzivní a účinné politické kontroly nad rozmístěním solárního geoinženýrství“. Kampaň Hands Off Mother Earth Campaign podporuje tento názor a věří, že bychom tyto technologie nikdy neměli nasazovat. Jak je zmíněno v Manifestu Hands Off Mother Earth, Kampaň obhajuje zákaz geoinženýrských terénních experimentů a rozmístění; kde je zákaz dodržován prostřednictvím mnohostranného systému správy OSN, který je globální, transparentní, participativní a odpovědný.

Kampaň Hands Off Mother Earth zve organizace občanské společnosti a akademiky, aby podpořili Otevřený dopis proti normalizaci solárního geoinženýrství jako možnosti klimatické politiky. Iniciativa také vytvořila globální petici prostřednictvím Change.org pro občany na podporu výzvy k uzavření mezinárodní dohody o nepoužívání solárního geoinženýrství.

Zdroj: geoengineeringmonitor.org