Pondělí, 17 června, 2024

Způsobilo starověké obrácení magnetického pole před 42 000 lety chaos pro život na Zemi?

BudoucnostTOP 10Všechny článkyZajímavosti
Foto:  Nelson Parker/Univerzita z New South Wales
Studie začíná zkamenělými stromy kauri (na obrázku), které zemřely před více než 41 000 lety.

Studie spojuje nová, podrobná data o zemské atmosféře se sérií nešťastných událostí, ke kterým došlo přibližně ve stejnou dobu. Lidé dnes považují magnetický severní pól Země za samozřejmost. Ale v průběhu historie planety se směr jejího magnetického pole měnil. Nová studie naznačuje, že když se pole naposledy otočilo a znovu se zhroutilo zpět, účinky na zemský povrch byly kataklyzmatické, uvádí Carolyn Gramling pro Science News.

Studie, publikovaná 19. února v časopise Science, využívá masivní, zkamenělé stromy kauri z Nového Zélandu k vytvoření časové osy toho, jak kosmické záření během svého života ovlivňovalo zemskou atmosféru, což se překrývalo s událostí převrácení magnetického pole zvanou Laschampsova exkurze. Porovnáním chemikálií zachovaných v letokruzích s atmosférickými záznamy nalezenými v ledových jádrech a půdě vědci vyvodili závěry o vlivu magnetického pole na ozonovou vrstvu, stejně jako sluneční aktivitu a vesmírné počasí.

Poté vědci předložili řadu teorií o tom, jak mohly změny ovlivnit starověké lidi a divokou přírodu na Zemi. Studie je první, která zvažuje širokou škálu možných důsledků.

Studie začíná zkamenělými stromy kauri, které zemřely před více než 41 000 lety. Jeden, který byl objeven loni v lednu a doručen do shromažďovacího domu Ngāwhā Marae místní maorské komunity, byl prvním stromem, který žil během celé exkurze v Laschamps, což je 800leté období, kdy se magnetické pole obrátilo zpět a upravilo se. zase sama sebe.

Výzkumný tým analyzoval úrovně radioaktivní formy uhlíku v letokruhů stromů. Myšlenka je taková, že když je magnetické pole Země slabé, kosmické záření způsobí, že se v atmosféře vytvoří více radioaktivního uhlíku, takže se objeví ve větším množství v letokruhů. Vzhledem k tomu, že se prstence stromů tvoří s předvídatelným ročním vzorem, mohly by se časem vyrovnat síle magnetického pole. Zjistili, že během Laschampsovy exkurze bylo magnetické pole asi 28 procent své obvyklé síly a ještě slabší ve stoletích předcházejících tomuto časovému období.

Zhruba před 41 600 až 42 300 lety mělo magnetické pole Země pouze 6 procent své plné síly. Protože se toto období soustředí na dobu asi před 42 000 lety, vědci toto období pojmenovali Adams Event po Douglasovi Adamsovi, autorovi Stopařova  průvodce  po galaxii , který uvádí, že 42 je odpovědí na „zásadní otázku života, vesmíru a všeho“.

Bylo by dost špatné, kdyby bylo oslabeno pouze magnetické pole Země, ale údaje o ledovém jádru ukázaly nešťastnou shodu okolností: Během Adamsovy události bylo Slunce také v období snížené aktivity. I když to mohlo znamenat méně slunečních erupcí, znamená to také, že ochranný štít, který Slunce vytváří proti kosmickému záření – nazývaný heliosféra  byl také oslaben.

Se zmenšením magnetického pole a heliosféry byla Země podle studie dvojnásobně ohrožena kosmickým zářením.

To by dnes byla opravdu špatná zpráva, vzhledem k vlivu kosmického počasí na satelity a rozvodnou síť. Co by to ale znamenalo pro život před 42 000 lety?