Neděle, 19 května, 2024

Proč s přibývajícím věkem přestáváme objevovat novou hudbu?

NovéTOP 10Všechny článkyZajímavosti

Podle odhadu Mezinárodní federace fonografického průmyslu, organizace zastupující mezinárodní hudební průmysl, stráví lidé na celém světě posloucháním hudby v průměru 20,1 hodiny týdně, oproti 18,4 hodinám v roce 2021. Máme více způsobů, jak získat přístup k hudbě než kdykoli v historii a prozkoumat celý svět neznámých stylů. Vzrušení z objevování nových písní a nových zvuků může obohatit lidi všech věkových kategorií. Až na to, že to většinou neděláme, píše IFL Science.

Naše ochota objevovat novou nebo neznámou hudbu s věkem klesá. Několik studií potvrzuje pocity amerického skladatele a hudebníka Boba Segera:

„Dnešní hudba nemá stejnou duši.  Líbí se mi ten starý rock ‚n‘ roll.“

Zkoumání nové hudby

Akademici používají termín „otevřenost“ k popisu naší ochoty objevovat novou hudbu. V našich životech tato ochota narůstá a slábne.

Až do věku 11 let se děti obecně rády zapojují do poslechu neznámé hudby. V raném dospívání dochází ke snížení otevřenosti, ale je doprovázeno intenzivním nárůstem zájmu o hudbu obecněji. Otevřená pestrost se během mladé dospělosti mírně zvyšuje, s přibývajícím věkem pak klesá.

Velká studie z roku 2013 zahrnující více než 250 000 účastníků potvrdila toto měnící se chování. Ukázalo se také, že význam, který připisujeme hudbě po adolescenci, klesá a množství hudby, kterou posloucháme, se snižuje z nejvyššího bodu 20 % našeho času bdění během dospívání na 13 % v dospělosti.

Posouvání priorit

Výzkumníci mají různé, ale obecně se doplňující teorie, aby vysvětlili tyto trendy na úrovni populace. Někteří interpretují pozorovaný pokles hudební angažovanosti jako psychosociální zrání.

Adolescenti používají hudbu jako značku identity a spojují se s ní, aby se pohybovali v podobných sociálních kruzích. Dospělí mají rozvinuté osobnosti a zavedené sociální skupiny. V důsledku toho se snižuje počet lidí, kteří se zabývají novou hudbou.

Ti samí výzkumníci poukazují na změny sluchové ostrosti související s věkem, konkrétně na snížení tolerance k hlasitému a vysokofrekvenčnímu zvuku, jako na jednu z příčin sníženého zájmu některých lidí o novou hudbu.

person holding Elvis Presley vinyl sleeveFoto: Julia Kadel / Unsplash

Adolescenti používají hudbu jako značku identity. 

Jedno vysvětlení pro věkově podmíněné snížení spotřeby hudby jednoduše předpokládá, že dospělí zatížení zodpovědností mohou mít méně volného času na prozkoumání svých hudebních zájmů než mladší lidé.

Někteří vědci se ptají, zda existuje přímá souvislost mezi poklesem míry konzumace nové hudby a rostoucí hudební intolerancí.

Jiní argumentují proti používání chronologického věku jako prediktoru stagnujícího hudebního vkusu, aniž by nejprve zvážili různé způsoby, jak hudbu zpracováváme a používáme v průběhu našeho života. Teenageři mají tendenci si být velmi vědomi toho, co poslouchají. Dospělí, kteří používají hudbu jako motivaci nebo doprovod k činnostem, jako je cvičení nebo podřadné úkoly, si mohou méně uvědomovat, do jaké míry skutečně poslouchají novou hudbu.

Panuje shoda v tom, že lidé mají velmi pravděpodobně svůj vkus utvářený hudbou, se kterou se poprvé setkají v dospívání.

Dospívání formuje hudební vkus zaprvé proto, že náš mozek je vyvinutý do bodu, kdy dokážeme plně zpracovat to, co slyšíme, a zadruhé proto, že zvýšené emoce puberty vytvářejí silná a trvalá pouta paměti.