Pondělí, 20 května, 2024

Co vlastně znamená slovo Viking?

NovéVšechny článkyZajímavosti

Všichni víme o Vikingech. Ti chlupatí válečníci ze Skandinávie, kteří přepadali a drancovali, prořezávali a vypalovali si cestu přes Evropu, zanechávajíce za sebou strach a zkázu, ale také své geny a několik dobrých příběhů o Thorovi a Ódinovi. Knihy a webové stránky vám s jistotou řeknou, že staroseverské slovo „Viking“ znamená „pirát“ nebo „nájezdník“, ale je to tak? Co to slovo skutečně znamená a jak bychom ho měli používat? Tím se zabýval server theconversation.com.

Ve skutečnosti existují dvě, nebo dokonce tři různá slova, na která by se taková vysvětlení mohla vztahovat. „Viking“ v současné angličtině lze použít jako podstatné jméno („a Viking“) nebo přídavné jméno („a Viking raid“). Pochází ze slova ve staré norštině, ale ne přímo. Anglické slovo „Viking“ bylo oživeno v 19. století. Prvním nositelem byl Sir Walter Scott a bylo vypůjčeno ze skandinávských jazyků té doby. Ve staré norštině existují dvě slova, obě podstatná jména: víkingr je osoba, zatímco víking je činnost. Ačkoli je anglické slovo nakonec spojeno se staroseverskými slovy, nemělo by se předpokládat, že mají stejný význam.

Víkingr a Víking

O etymologii víkingr a víking se mezi vědci vášnivě diskutuje, ale nemusí nás zdržovat, protože etymologie nám říká pouze to, co slovo původně znamenalo, když bylo vytvořeno, a ne nutně, jak bylo používáno nebo co znamená nyní. Nevíme, co znamenalo víkingr a víking před vikingským věkem (zhruba 750-1100 n. l.), ale v tomto období existují důkazy o jeho používání Skandinávci mluvícími staroseversky.

Lakonický, ale současný důkaz runových nápisů a skaldských veršů (chválená poezie z doby Vikingů) poskytuje určitá vodítka. Víkingr byl někdo, kdo jezdil na expedice, obvykle do zahraničí, obvykle po moři a obvykle ve skupině s jinými víkingar (mn. č.). Víkingr neimplikoval žádnou konkrétní etnicitu a byl to dosti neutrální termín, který mohl být použit pro vlastní nebo jinou skupinu. Blíže není specifikována ani činnost vikingu. Určitě to mohlo zahrnovat nájezdy, ale nebylo to omezeno na to.

Pejorativní význam tohoto slova se začal rozvíjet v době Vikingů, ale nejjasnější je ve středověkých islandských ságách, napsaných o dvě nebo tři století později, v letech 1300 a 1400. Víkingar v nich byli obecně neúmyslní pirátští predátoři ve vodách kolem Skandinávie, Baltu a Britských ostrovů, které potřebovali potlačit skandinávští králové a další hrdinové ságy. Islandské ságy měly obrovský vliv na naše vnímání toho, co se začalo nazývat vikingský věk, a výraz „Viking“ v dnešní angličtině je ovlivněn tímto pejorativním a omezeným významem.

Jak to použít

Debata mezi těmi, kteří by Vikingy viděli především jako dravé válečníky, a těmi, kteří upozorňují na jejich konstruktivnější aktivity v průzkumu, obchodu a osidlování, se pak z velké části zmenšuje na to, jak rozumíme a používáme slovo Viking. Omezení na ty, kteří přepadali a drancovali mimo Skandinávii, pouze zachovává pejorativní význam a označuje Skandinávce jako jedinečně násilný národ ve světě, který byl ve skutečnosti všeobecně násilný.

Obsáhlejší význam uznává, že nájezdy a drancování byly jen jedním aspektem vikingského věku, přičemž cestovatelští Vikingové byli ústředním bodem rozsáhlých, komplexních a multikulturních aktivit té doby.

V akademickém světě se „Viking“ používá pro lidi skandinávského původu nebo se skandinávskými vazbami, kteří byli v období 750-1100 aktivní v obchodování a osidlování, jakož i v pirátství a nájezdech, a to jak ve Skandinávii, tak i mimo ni. Vikingský věk byl rozsáhlý a složitý fenomén, který šel daleko za hranice čistě vojenského prostředí a pohltil také lidi, kteří původně nebyli skandinávského etnika.

V důsledku toho se anglické slovo užitečně rozšířilo a vyvíjelo, aby pojmenovalo tento fenomén a jeho věk, a tak bychom ho měli používat, bez ohledu na jeho etymologii nebo užší význam v dávné minulosti.

Zdroj: theconversation.com