Neděle, 14 července, 2024

Hvězdná brána v Peru

NovéTOP 10Všechny článkyZáhady

Vytvořili staří Inkové portál vedoucí do jiných světů?

V Peru, v posvátném údolí And, nedaleko legendárního města Machu Picchu a pouhých 70 kilometrů od starověkého hlavního města Inků Cusca, se nachází ruiny starověkého chrámu Naupa Iglesia, postaveného před několika tisíci lety. Je pravda, že tato tajemná budova se oficiálně nazývá pouze „chrám“, protože dnes lze jen hádat, jaký byl její skutečný účel, napsal Svět poznání.

Tajemná stavba v údolí And je jeskyně na vrcholu vícestupňového svahu. Neznámí tvůrci vytesali svatyni v tzv. modrém kameni vycházejícím z hory, který ostře kontrastuje s okolním pískovcem (podobný minerál najdeme i v nejstarší části Stonehenge). Uvnitř svatyně postavili staří stavitelé několik kuriózních artefaktů.

Výklenek pro koku

U vchodu do chrámu se tyčí čedičový kámen-oltář, který vědci nazývají místem uctívání hor, ohně, vody a hvězd. Tento artefakt, pečlivě vytvořený neznámými nástroji, je navíc zdoben třístupňovým ornamentem. A tato kresba je podle badatelů symbolem tří hypostáz – horního světa, pozemského a podzemního. Existuje předpoklad, že s pomocí tohoto tajemného kamene staří Inkové sledovali hvězdy, ale dnes je těžké říci, jak to dělali. Ale hlavní záhadou Naupa Iglesia jsou „slepé“ dveře vytesané ve skále.

Tyto brány vedoucí nikam dlouho přitahovaly badatele. Ezoterici je dokonce považují za brány do jiného světa, vstup na jiné planety nebo prostě za prostředek přechodu do jiných koutů země. Ostatně není náhoda, že podobné „dveře“ lze nalézt i v jiných částech Peru. Příkladem jsou Brány bohů – Puerta de Jayu Mar-ca, nacházející se na břehu jezera Titicaca a podobné stavby v Persii a Egyptě, postavené ve starověku. Existují ale i jiné verze původu tohoto záhadného artefaktu. Vědci naznačují, že tajemný otvor je jen výklenek pro listy koky, rostliny, kterou kněží potřebovali během meditace. Kromě toho existuje další verze, podle které chrám z modrého kamene jeho tvůrci nedokončili a za tajemnými dveřmi se měla nacházet další místnost.

„Svítící“ předkové

Ačkoli dnes oficiální věda považuje za tvůrce Naupa Iglesia staré Inky, podrobné studium svatyně vyvolává řadu pochybností. Ve skutečnosti v těchto vzdálených dobách národy, které žily na území Peru, neměly tak špičkové technologie, které umožňovaly tak pečlivě zpracovávat kámen. Částečně stavbu tajemného chrámu a mnoha dalších slavných staveb Inků vysvětluje stará legenda o bohu Viracochovi, slavném staviteli.

Takže podle legendy tento nebešťan původně vytvořil určité království na zemi, které obývali mocní obři. Ale tato stvoření byla tak krutá a krvežíznivá, že stvořitel zničil jejich svět sesláním velké potopy. Podle záznamů Inků se tato událost odehrála v roce 9703 před naším letopočtem. Poté Bůh stvořil předky moderních lidí a aby jim pomohl usadit se v pro ně novém světě, sám se objevil na zemi v doprovodu sedmi „zářících“ pomocníků. Podle legendy to byli oni, kdo postavili slavné budovy říše Inků, po kterých se znovu vznesly do nebe. 

Jiná legenda říká, že před mnoha tisíci lety žili v Peru určití stavitelé Huari – „bílí vousatí obři, kteří byli stvořeni na jezeře Titicaca. Poté se vydali osvítit Andy“, kde dost možná vytvořili tajemnou svatyni. A zde je to, co o vzhledu starověkých budov říkají záznamy španělského kronikáře Pedra Cies de Leona, které pořídil během let kolonizace Peru: „Ptal jsem se místních, zda tyto stavby vznikly za Inků, ale oni se zasmáli a vysvětlili, že se to stalo dávno před vládou Inků, a jak slyšeli od svých předků, vše, co je zde vidět, vzniklo náhle, během jediné noci. 

Těmto prohlášením je samozřejmě těžké uvěřit, ale existují ještě další důkazy o identitě mnoha starověkých budov v Peru, které se dochovaly dodnes. Nepřímým potvrzením mýtů je tedy podobnost zdí budov a zpracování kamene v Cuscu, Ollantaytambo, Puma Punku a Naupa Iglesia. Navíc ve všech výše uvedených starověkých strukturách badatelé nacházejí podivné díry, které vypadají jako vrty. Proč a jak byly vyrobeny se vědcům nepodařilo zjistit, ale přesto samotná skutečnost jejich existence vyvolává údiv. Faktem je, že Inkové neměli potřebná zařízení schopná vrtat do pevné skály, což znamená, že to dělali představitelé určité pracivilizace, kteří kromě záhadných struktur nezanechali v naší historii žádné stopy.

Portál – kam?

Je to škoda, ale moderní lidé nedokážou ocenit skutečnou krásu a možnosti Naupa Iglesia. Faktem je, že chrám částečně zničili Španělé, díky nimž přišel o horní část. Při hledání zlata kolonialisté nasypali střelný prach do stejných „vrtů“, načež vyhodili do povětří starobylou stavbu. Netřeba dodávat, že osvícení Evropané takto zničili mnoho unikátních staveb Jižní Ameriky. Jestli tyto barbarské metody pomohly confiskatorům zbohatnout, o tom historie mlčí. Ale v důsledku jejich činů lidstvo navždy ztratilo nejen úžasné architektonické památky.

Existuje názor, že to nebyla chamtivost, co dotlačilo kolonialisty k výbuchu v Naupa Iglesia. Podle esoteriků bylo toto místo doslova nasyceno fantastickou silou. A to byl důvod, který katolíci nedokázali pochopit. Tehdy zničili chrám pohanů ke slávě Kristově, což bylo plně v souladu s principy jejich víry. Jak však říkají amatérští badatelé, ve starém chrámu je stále zachována část prastaré magie a je spojena se samotnými dveřmi vedoucími do jiných portálů. Není náhodou, že mnoho esoteriků, kteří navštívili Naupa Iglesia, říkají, že tajemná díra vyzařuje energii a nazývají ji „Hvězdná brána“. 

Existuje mnoho legend o portálech do jiných světů (nebo planet) nacházejících se v Peru. Tyto legendy Inků říkají, že velcí bohové přišli k lidem branami na Zemi a když do nich vstoupili, oslavovaní hrdinové navždy zmizeli.

Kromě legend však v zemích Peru existují spolehlivější potvrzení legend. Je známo, že po zajetí a zavraždění Velkého Inky Atahualpy, jeho říše jednoduše přestala existovat a většina starověkých lidí doslova zmizela. Kam ale mohli zmizet tito lidé, kteří nejevili sebemenší odpor hrstce dobyvatelů? Existuje předpoklad, že Inkové věděli, že nemá smysl vzdorovat Španělům. I když zabijí oddíl Francisca Pizarra, přijdou po něm další, početnější a lépe vyzbrojení válečníci. Tehdy se rozhodli odejít do úrodných zemí hledat lepší život. A zde jim na pomoc přišla hvězdná brána, kterou vytvořil bůh Viracocha. Ať už to bylo cokoli, ale mohl to být důvod, proč Španělé, rozhořčeni starověkými budovami, je začali nemilosrdně vyhazovat do povětří na celém území bývalé říše.

Pokud pečlivě prozkoumáte toto vzácné místo, můžete vidět, že k výklenku byly připevněny kamenné bloky, které byly výbuchem zcela zničeny. Ale dnes je obecně nemožné zjistit, co je ve vzdálené části jeskyně, protože cestu blokuje vysoká umělá překážka, kterou bohužel nelze bez pomoci techniky rozebrat. Je pravděpodobné, že je tam uložena nějaká konkrétní část starověkého artefaktu, kterou Španělé nedokázali zničit a která by pomohla vyřešit všechny záhady starověkého chrámu. 

Je to jen otázka času, kdy se k němu vědci budou moci dostat, ale dnes na to nelze odpovědět.