Bude někdy možné cestování vesmírem rychlostí světla?

Myšlenka cestování rychlostí světla je atraktivní pro všechny spisovatele sci-fi. Rychlost světla je neuvěřitelných 299 792 458 metrů za vteřinu. Při této rychlosti byste mohli obkroužit Zemi více než sedmkrát za sekundu a lidé by konečně mohli prozkoumat mimo naši sluneční soustavu. V roce 1947 lidé poprvé překonali (mnohem pomalejší) rychlost zvuku, čímž vydláždili cestu pro komerční proudové letadlo Concorde a další nadzvuková letadla. Bude tedy někdy možné, abychom cestovali rychlostí světla? Více napsal server Britannica.

Na základě našeho současného chápání fyziky a limitů přírodního světa je bohužel odpověď ne. Podle teorie speciální relativity Alberta Einsteina, shrnuté slavnou rovnicí E = mc 2, je rychlost světla (c ) něco jako kosmický rychlostní limit, který nelze překonat. Cestování rychlostí světla a cestování rychleji než světlo jsou tedy fyzické nemožné, zvláště pro cokoli s hmotností, jako jsou kosmické lodě a lidé.

Dokonce i pro velmi malé věci, jako jsou subatomární částice, množství energie (E ) potřebné k dosažení rychlosti blízké rychlosti světla představuje významnou výzvu pro proveditelnost cestování vesmírem téměř rychlostí světla. Velký hadronový urychlovač (LHC), největší urychlovač částic s nejvyšší energií na Zemi, posílil protony (částice v atomech) tak blízko k rychlosti světla, jak jen to jde. Avšak i nepatrný proton by vyžadoval téměř nekonečnou energii, aby skutečně dosáhl rychlosti světla, a lidé zatím na téměř nekonečnou energii nepřišli.

Zdroj: Britannica

Napsat komentář