Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

budoucnostekologiePříroda/FaunaVšechny článkyZajímavosti

Změna klimatu mění barvu oceánů

Foto: USGS, Steve Groom, Volné dílo/Wikipedia

Za posledních 20 let se změnila barva oceánu, což je trend, který nelze vysvětlit pouze meziroční proměnlivostí. K této změně, pro lidské oko nenápadné, došlo ve více než 56 % světových oceánů – což je plocha větší než celkový povrch pevniny na Zemi. Vědci se domnívají, že na vině je změna klimatu, píše ZME Science.

Změna barvy oceánu znamená, že se mohou proměnit i mořské ekosystémy. Přestože přesná povaha těchto změn zůstává mezinárodnímu týmu vědců nejasná, jsou pevně přesvědčeni, že je to pravděpodobně způsobeno klimatickými změnami způsobenými člověkem.

„Prováděla jsem simulace, které mi už roky říkaly, že k těmto změnám v barvě oceánů dojde,“ uvedla spoluautorka studie Stephanie Dutkiewiczová v prohlášení pro média.

„To, že se to skutečně děje, není překvapivé, ale děsivé,“ dodává.

Více než jen chlorofyl

Barvu oceánu určují jeho horní vrstvy, které odrážejí látky v nich přítomné. Sytě modré vody naznačují nedostatek života, zatímco zelenější vody naznačují přítomnost fotosyntetických organismů, zejména fytoplanktonu. Jedná se o rostlinné organismy hojně se vyskytující v horních vrstvách oceánu, které se vyznačují zeleným barvivem chlorofylem.

Fytoplankton je zdrojem potravy pro celou řadu organismů, včetně ryb, mořských ptáků a mořských savců. Hraje také významnou roli ve schopnosti oceánu absorbovat a ukládat oxid uhličitý. Vzhledem k jeho významu vědci aktivně sledují populace fytoplanktonu na celé hladině oceánu a jejich možnou reakci na změnu klimatu.

Za tímto účelem vědci sledují změny chlorofylu. Jedná se o vyhodnocování poměru modrého a zeleného světla odraženého od povrchu oceánu, které lze účinně sledovat pomocí satelitních pozorování. V roce 2010 však studie varovala, že pokud by vědci sledovali pouze chlorofyl, trvalo by nejméně 30 let, než by zaznamenali jakýkoli trend způsobený změnou klimatu.

Foto: Jeff Schmaltz – NASA Earth Observatory/Wikipedia

Změny v oceánu

Ve své nové studii vědci prošli měření barvy oceánů, která provedl spektroradiometr MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) – přístroj na družici Aqua, který sleduje barvu oceánů již více než 20 let.

Družice zachycuje barevné rozdíly v oceánu, které jsou lidským okem nepostřehnutelné. Zatímco většinu oceánu obvykle vnímáme jako modrou, skutečná barva zahrnuje řadu jemnějších vlnových délek, včetně modré, zelené a dokonce i červené. Vědci ve své studii provedli statistickou analýzu na základě údajů ze satelitních měření od roku 2002.

Zpočátku se zaměřili na zkoumání rozsahu kolísání barev mezi různými oblastmi v rámci jednoho roku, což jim umožnilo nahlédnout do jejich přirozených výkyvů. Poté svou metodu rozšířili na delší období. Díky této analýze se objevil jasný trend, který nebylo možné vysvětlit typickou meziroční proměnlivostí.

Výzkumníci pak použili klimatický model, aby zjistili, zda existuje souvislost mezi pozorovaným trendem a změnou klimatu. Simulovali oceány podle dvou scénářů: jeden přidával skleníkové plyny a druhý je neobsahoval. První z nich předpovídal změny barvy oceánů přibližně v 50 % světových oceánů – v souladu s tím, co tým zjistil.

„Barva oceánů se změnila,“ uvedl Dutkiewicz ve svém prohlášení. „A my nedokážeme říct jak. Ale můžeme říci, že změny barvy odrážejí změny ve společenstvech planktonu, které ovlivní vše, co se planktonem živí. Změní se také to, jak moc bude oceán pohlcovat uhlík, protože různé druhy planktonu k tomu mají různé schopnosti.“

Foto:

  • Cwall99_lg: USGS, Steve Groom, Volné dílo/Wikipedia
  • Bloom_in_the_Barents_Sea: Jeff Schmaltz – NASA Earth Observatory/Wikipedia