Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

budoucnostNovéPříroda/FaunaTOP 10Všechny článkyZajímavosti

Zanikne Golfský proud do roku 2025?

Podle serveru BBC zánik Golfského proudu, který řídí proudění v Atlantiku a určuje počasí v západní Evropě, by pravděpodobně vedl k nižším teplotám a katastrofickým dopadům na klima. Vědecká studie varuje, že systém teplých oceánských proudů, Golfský proud, by se mohl zhroutit již v roce 2025.

Přední vědci však mají k této studii výhrady a tvrdí, že není vědecky podložená. Podle nich není zdaleka jisté, že se systém v tomto století zanikne. Poslední hodnocení Mezivládního panelu pro změnu klimatu dospělo k závěru, že systém známý jako Atlantická meridionální cirkulace (Amoc) se nezhroutí tak rychle, jak studie naznačuje.

Autor studie, profesor Peter Ditlevsen z Kodaňské univerzity, řekl BBC News, že před možným kolapsem Amoku (Atlantická merionální cirkulace). varovali i jiní vědci. „Obavy, že tento proud slábne, se objevují už tak dlouho, jak dlouho máme k dispozici jeho měření – od roku 2004,“ řekl. Amoc je složitý soubor proudů, které přivádějí teplou vodu na sever k pólu, kde se ochlazuje a klesá.

S globálním oteplováním však roste teplota a do Amoku přitéká sladká voda z tajícího grónského ledovce a dalších zdrojů.

Pokud se zhroutí, může to v Evropě snížit teplotu až o 10 nebo 15 stupňů a vést ke zvýšení hladiny moří na východě USA. Také by to narušilo déšť, na který se spoléhají miliardy zemědělců.

Naposledy se Amoc zastavil a znovu spustil v době ledové asi před 115 000 až 12 000 lety.

V nové studii, publikované v časopise Nature Communications, byly použity údaje o teplotě mořské hladiny od roku 1870, které umožnily posoudit změnu síly amokových proudů v čase.Odhaduje, že Amoc by se mohl zhroutit mezi lety 2025 a 2095. Analýza vychází z předpokladu, že emise skleníkových plynů porostou stejným způsobem jako doposud. Pokud by se emise začaly snižovat, svět by měl více času na udržení teploty pod bodem, kdy by se proud potenciálně zhroutil

Nedůvěra k výsledkům výzkumu

Vědci, včetně Bena Bootha z Hadleyova centra meteorologického úřadu, však tvrdí, že závěry článku „zdaleka nejsou vědecky podložené“.

„Prostě nemáme důkazy, abychom mohli tvrdit, že došlo k poklesu,“ říká profesorka Penny Hollidayová z Národního oceánografického centra.

„Víme, že existuje možnost, že by Amoc v určitém okamžiku mohl přestat dělat to, co dělá nyní, ale je opravdu těžké mít o tom jistotu,“ říká.

„Kdyby se mě můj soused zeptal, jestli se mám obávat vln veder nebo kolapsu Amoku, řekla bych, že se mám obávat teplot. Víme, že už se to děje a bude se to zhoršovat,“ dodala.

Důvodem výhrad mnoha vědců je podle nich to, že autoři studie vycházeli z řady předpokladů, jak chápat Amoc. Klimatický systém je však nesmírně složitý a odborníci nemají k dispozici všechny důkazy, které potřebují k úplnému pochopení Amoc.

Předpovědi, že by se mohl zhroutit již v roce 2025 nebo do roku 2095, je třeba brát s velkou rezervou, říká Jon Robson z Národního centra pro atmosférické vědy na univerzitě v Readingu.

Neznamená to však, že studie není důležitá nebo že by se měla možnost zastavení činnosti Amocu zavrhnout, říká. „Stále musíme brát vážně myšlenku, že by mohlo dojít k náhlým změnám v severoatlantickém klimatickém systému,“ říká profesor Robson. „Ale přesné předpovědi, že k tomu dojde, a v tomto časovém horizontu, je třeba brát s určitou skepsí,“ dodává.

Foto:

  • photography of blue water: Sarah Lee/unsplash

Napsat komentář