Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

DějinyNovéVěda

Z meteoritu, který před 3500 lety dopadl na Zemi, vyrobili lovci z doby bronzové hrot šípu

Zdroj: Thomas Schüpbach/Journal of Archaeological Science

Na konci 19. století objevili archeologové v obydlí z doby bronzové ve švýcarském Mörigenu hrot šípu. V následujících letech se artefakt starý 3000 let stal součástí sbírek Historického muzea v Bernu. Podle studie zveřejněné v zářijovém čísle časopisu Journal of Archaeological Science nyní nová analýza ukazuje, že předmět není obyčejným hrotem šípu, ale byl vyroben z meteoritu, který před 3 500 lety dopadl na Zemi, uvádí Live Science.

„Zvenčí vypadá jako typický hrot šípu pokrytý rzí,“ řekl pro Live Science hlavní autor Beda Hofmann, vedoucí a kurátor oddělení mineralogie a meteoritů v Přírodovědném muzeu v Bernu. Jejich analýza ukázala, že je v něm stále zachováno velké množství kovu.

Několik metod, včetně rentgenové tomografie (počítačové zobrazování) a gama spektrometrie (proces, který detekuje radioaktivní materiály vyzařující gama záření), podle studie ukázalo, že hrot šípu velikosti dlaně obsahuje nejen izotopy hliníku-26, které se na Zemi přirozeně nevyskytují, ale také stopy slitiny železa a niklu odpovídající meteoritům.

a-b: Rentgenové tomografické řezy šípu z Morigenu a) Zobrazuje čtyři sagitální řezy. b) Zobrazuje 10 transverzálních řezů. Nejjasnější oblasti
odpovídají kovu – železu, jasnost železa je proměnlivá v důsledku plochosti objektu. Vrstevnatá struktura a zlomy vyplněné (hydr)oxidy železa – sedimentárním materiálem v důsledku oxidační objemové expanze jsou dobře patrné. Hofmann B.A. et al./Journal of Archaeological Science
Zdroj: Hofmann B.A. et al./Journal of Archaeological Science

Analýza také odhalila stopy po broušení, které zůstaly při tvarování meteoritu do tvaru hrotu šípu, a zbytky dehtu, který byl pravděpodobně použit k připevnění hrotu k dříku šípu, uvádí se v prohlášení.

Vědci se nejprve domnívali, že artefakt souvisí s nalezištěm meteoritu Twannberg starým 170 000 let, které se nachází necelých 5 mil (8 km) od obydlí. Další studium však ukázalo, že koncentrace niklu a germania (chemického prvku) v hrotu šípu neodpovídá.

„Nebyl z meteoritu, o kterém jsem měl podezření, že pochází,“ řekl Hofmann o artefaktu, který váží jednu desetinu unce (2,9 gramu) a měří něco přes 1 palec (3 centimetry). Hofmann a jeho kolegové se nenechali odradit a odkázali na geologickou databázi, která odhalila, že meteoritové naleziště Kaalijarv v Estonsku, vzdálené více než 1400 mil (2250 km), obsahuje podobné kovy jako artefakt a že hrot šípu pochází z meteoritu o hmotnosti 2 tuny (1800 kg). To vedlo vědce k závěru, že s hrotem šípu bylo pravděpodobně někdy obchodováno.

„Je dobře zdokumentováno, že v době bronzové byl obchod na velké vzdálenosti dobře zaveden,“ řekl Hofmann. „Tito raní lidé pravděpodobně věděli, že když tam v roce 1500 př. n. l. došlo k nárazu, materiál byl vzácný a měl svou hodnotu.“

I dnes jsou meteoritické hroty šípů mimořádně vzácné – podle něj bylo v Eurasii a Africe nalezeno pouze 55 známých předmětů na 22 nalezištích.

Od 1. února 2024 do 25. dubna 2025 bude hrot šípu vystaven v Historickém muzeu v Bernu.

a) Šíp z Morigenu: Všimněte si přilnutého světlého sedimentu.
Celková délka je 39,3 mm. Vlevo od čísla vzorku jsou zbytky starší etikety b) Boční pohled na šíp Morigen. Vrstevnatá textura je dobře patrná. Hrot je vpravo. Foto: Thomas Schüpbach/Journal of Archaeological Science
Zdroj: Hofmann B.A. et al./Journal of Archaeological Science

Napsat komentář