Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

ekologieNovéPříroda/FaunaVšechny článkyZajímavosti

Vědci objevili nový ekosystém pod hydrotermálními průduchy

Po objevu v sopečných jeskyních u Střední Ameriky byl právě oznámen nový úžasný ekosystém. Výzkumné lodi Schmidt Ocean Institute (SOI) Falkor trvalo 30 dní, než dokončila svou expedici a přinesla domů jeden z největších objevů za 46 let studia hydrotermálních průduchů.

Podvodní robot zde na Východním Pacifiku dokázal převrátit části sopečné kůry a odhalit nový vědecký ekosystém plný červů, plžů a chemosyntetických bakterií, kterým se zdánlivě daří, přestože žijí ve vodě o teplotě 25 °C. To mění způsob, jakým se nyní díváme na hydrotermální průduchy, a dodává jim zcela nový rozměr s ekosystémy existujícími jak na jejich povrchu, tak pod nimi.

„Na souši už dlouho známe živočichy žijící v podzemních jeskyních a v oceánu živočichy žijící v písku a bahně, ale poprvé se vědci podívali pod hydrotermální průduchy,“ uvedla výkonná ředitelka SOI, Dr. Jyotika Virmani, v prohlášení zaslaném IFlScience. „Tento skutečně pozoruhodný objev nového ekosystému, ukrytého pod jiným ekosystémem, poskytuje nový důkaz, že život existuje na neuvěřitelných místech.“

Je to poprvé, co byl pod hydrotermálními průduchy, což jsou horké sopečné prameny nacházející se podél mořského dna, nalezen život. Tým také nalezl důkaz, že povrchové druhy, jako jsou trubkovci, mohou cestovat pod hladinu z povrchu pomocí tekutiny z průduchů, což jim umožňuje rozšířit svůj areál.

Nové hydrotermální vývěry se mohou objevit, když tektonická aktivita způsobí posun a praskání desek zemské kůry. Tyto trhliny se zaplní mořskou vodou, která se ohřívá magmatem a stoupá zpět na mořské dno.

Dlouho jsme chápali, jak se nové hydrotermální průduchy objevují, ale lidé si lámali hlavu nad tím, jak je možné, že ekosystémy, které na nich žijí, vznikají tak rychle. Jedním ze základních živočichů těchto ekosystémů je trubýš, ale jeho mláďata jsme na povrchu hydrotermálních průduchů nacházeli jen zřídka.

Tento nový a zásadní objev o tom, jak mohou hlístice cestovat pod povrchem hydrotermálních průduchů, do jisté míry vysvětluje, jakým způsobem kolonizují nová stanoviště. Ke svým závěrům dospěli s pomocí podvodního robota ROV SuBastian, který lepil krabice přes trhliny v zemské kůře a dokázal sbírat některé živočichy žijící pod povrchem.

„Naše znalosti o životě živočichů v hlubokomořských hydrotermálních průduších se tímto objevem výrazně rozšířily, “ uvedla vedoucí expedice Dr. Monika Bright z Vídeňské univerzity. „Existují dvě dynamická prostředí průduchů. Živočichové žijící nad a pod povrchem průduchů prosperují společně a ve shodě, v závislosti na průduchové tekutině zdola a kyslíku v mořské vodě shora.“

Objev nového ekosystému je vždy vzrušující, ale představuje také novou úvahu v probíhající diskusi o bezpečnosti hlubinné těžby. Někteří tvrdí, že mořské dno je cestou nejmenšího ničení, pokud jde o těžbu kovů potřebných pro zásobování planety zelenými bateriemi, ale jiní varují, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, než budeme moci stanovit možné škody způsobené kopáním v mořských hlubinách.

„Objevy učiněné na každé expedici Schmidt Ocean Institute posilují naléhavost úplného prozkoumání našeho oceánu, abychom věděli, co se v hlubinách moře nachází,“ řekla Wendy Schmidtová, prezidentka a spoluzakladatelka Schmidt Ocean Institute. „Objev nových tvorů, krajin a nyní i zcela nového ekosystému podtrhuje, kolik toho ještě musíme o našem oceánu objevit – a jak důležité je chránit to, co ještě neznáme a čemu nerozumíme.“

Koneckonců, jak ví každý, kdo sledoval seriál Pod vodou, vrty pod hlubokomořskými průduchy mohou skončit velmi špatně.