Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

MedicínaNovéTOP 10Všechny články

Vědci navrátili sluch hluchým myším

Zdroj: Portland Mike/Openverse

Více než polovina dospělých po sedmdesátce trpí výraznou ztrátou sluchu. Zhoršený sluch je spojen se zvýšenou pravděpodobností výskytu deprese a zhoršení kognitivních funkcí a je také hlavním prediktorem demence. Sluchadla a kochleární implantáty sice mohou být užitečné, ale neobnovují normální funkci sluchu a ani nezastavují progresi onemocnění ucha. Existuje tak významná potřeba po lékařských postupech, které by zpomalily nebo zvrátily ztrátu sluchu, a je dobrou zprávou, že nový výzkum Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy (The Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, IoPPN) na King’s College London úspěšně zvrátil ztrátu sluchu u myší, uvádí Science Daily.

Výzkum, publikovaný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, použil genetický přístup k nápravě hluchoty u myší s defektním genem Spns2 a obnovil jejich sluchové schopnosti v oblasti nízkých a středních frekvencí. Vědci tvrdí, že tato ověřovací studie naznačuje, že poškození sluchu v důsledku snížené aktivity genu může být vratné.

Výzkumníci v této studii vyšlechtili myši s neaktivním genem Spns2. Myším pak v různém věku podávali speciální enzym, který gen aktivoval, načež se jejich sluch zlepšil. Bylo zjištěno, že nejúčinnější je aktivace genu Spns2 v mladém věku, přičemž pozitivní účinky aktivace genu byly tím méně výrazné, čím déle vědci s poskytnutím zásahu čekali.

Profesorka Karen Steelová, profesorka smyslových funkcí na King’s IoPPN a hlavní autorka studie, uvedla: „Degenerativní onemocnění, jako je progresivní ztráta sluchu, jsou často považována za nezvratná, ale my jsme prokázali, že přinejmenším jeden typ dysfunkce vnitřního ucha lze zvrátit. K prokázání tohoto zvratu jsme použili genetickou metodu jako důkaz konceptu u myší, ale pozitivní výsledky by měly podpořit výzkum metod, jako je genová terapie nebo léky, které by znovu aktivovaly sluch u lidí s podobným typem ztráty sluchu.“

Dr. Elisa Martellettiová, první autorka studie z King’s IoPPN, řekla: „Vidět kdysi hluché myši reagovat na zvuky po léčbě bylo opravdu vzrušující. Byl to klíčový okamžik, který ukázal hmatatelný potenciál zvrátit ztrátu sluchu způsobenou vadnými geny. Tato průlomová studie potvrzující koncepci otevírá nové možnosti pro budoucí výzkum a vzbuzuje naději na vývoj léčby ztráty sluchu.“

Napsat komentář