Sobota, 13 dubna, 2024
DějinyNovéVšechny článkyZajímavosti

45 000 let staré dítě v neandrtálské jeskyni patřilo k neznámé lidské linii

Neandrtálci žijící v Grotte du Renne možná přijali moderní lidské chování.
Zdroj: Claude Valette/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mezi pozůstatky neandrtálských obyvatel jeskyně ve Francii objevili vědci kyčel patřící modernímu lidskému mláděti. Nicméně poté, co si autoři nové studie všimli rozdílů mezi starověkým iliem a novorozenci z nedávné doby, tvrdí, že dítě může představovat dříve neznámou ranou linii Homo sapiens, píše IFL Science

Jeskyně Grotte du Renne patří mezi nejzajímavější paleolitická místa v Evropě, protože se předpokládá, že byla obydlena v době, kdy moderní lidé nahradili neandrtálce. V jeskyni badatelé odkryli velké množství kamenných nástrojů, které reprezentují technokulturní komplex Châtelperronian, který vznikl během tohoto přechodného období.

Vědci mají rozdílný názor, pokud jde o to, který druh vynalezl toto odvětví, přičemž někteří věří, že neandrtálci na to přišli sami, jiní tvrdí, že to bylo dílo anatomicky moderních lidí (AMH) a další spekulují, že tito dva hominidi mohli spolupracovat. Zajímavé je, že až dosud byly v Châtelperronian v Grotte du Renne nalezeny pouze pozůstatky neandrtálců, ačkoli moderní lidské fosilie byly zaznamenány v jiných jeskyních spojených s těmito předměty.

Ve světle této pokračující debaty mohla nově analyzovaná pánev posunout příběh novým směrem. Při porovnání vzorku se dvěma známými kyčelními kostmi neandertálců a 32 nedávných lidských zesnulých novorozenců autoři studie poznamenávají, že jeho tvar se významně liší od neandertálského ilia a je mnohem více v souladu s morfologií AMH.

Starověká kyčle však také mírně přesahovala hranice variací pozorovaných u moderních lidských kojenců a vykazovala „více laterálně orientovanou zadní a horní kyčelní páteř“.

„Navrhujeme, že je to kvůli tomu, že patří k raně moderní lidské linii, jejíž morfologie se mírně liší od dnešních lidí,“ píší autoři studie. Vědci si všimli, že tato linie nebyla nikdy dříve zdokumentována, a vědci tvrdí, že dítě bylo pravděpodobně členem populací AMH, které koexistovaly s posledními neandertálci během přechodu ze středního do horního paleolitu, před 41 000 až 45 000 lety.

Kromě toho přítomnost těchto starověkých moderních lidí v Grotte du Renne naznačuje, že mohli žít vedle neandrtálců v době, kdy se objevil průmysl Châtelperronian. „Tvůrci Châtelperronianu by pak mohli být lidské skupiny, kde koexistovali neandrtálci a AMH,“ píší vědci. 

To zase implikuje, že vývoj châtelperronianu mohl „vyplývat z kulturní difúze nebo akulturačních procesů s možnou populační směsí mezi těmito dvěma skupinami“. Jinými slovy, neandertálci možná vylepšili své technologie poté, co pozorovali své moderní lidské sousedy, což vedlo k hybridnímu průmyslu, který ovládl části Evropy, dokud nezmizeli poslední neandrtálci.


Studie je publikována v časopise Scientific Reports.

Napsat komentář