Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

DějinyNovéVšechny článkyZajímavosti

Pythagorova věta nalezená na hliněné desce je o 1000 let starší než Pythagoras

Pythagoras byl sice významnou historickou postavou ve vývoji matematiky, ale rovnici, která je s ním nejvíce spojována (a2 + b2 = c2), nevymyslel, píše IFL Science. Ve skutečnosti existuje starobabylonská tabulka (s chytlavým názvem IM 67118), která používá Pythagorovu větu k řešení délky úhlopříčky uvnitř obdélníku. Tabulka, která pravděpodobně sloužila k výuce, pochází z roku 1770 př. n. l., tedy několik století před Pythagorovým narozením kolem roku 570 př. n. l.

Na další tabulce z doby kolem 1800-1600 př. n. l. je čtverec s označenými trojúhelníky uvnitř. Překlad označení ze základu 60, početní soustavy používané starověkými Babyloňany, ukázal, že tito starověcí matematici znali Pythagorovu větu (samozřejmě se tak nejmenovala) i další pokročilé matematické koncepty.

„Závěr je nevyhnutelný. Babyloňané znali vztah mezi délkou úhlopříčky čtverce a jeho stranou: d = odmocnina ze 2,“ píše matematik Bruce Ratner ve svém článku na toto téma. „To bylo pravděpodobně první známé iracionální číslo. To však ve svém důsledku znamená, že Pythagorovu větu – nebo přinejmenším její speciální případ pro úhlopříčku čtverce (d2 = a2 + a2 = 2a2) – znali více než tisíc let před velkým mudrcem, po němž byla pojmenována.“

Proč se tedy tato věta připisuje Pythagorovi? Žádný původní Pythagorův spis se nedochoval. To, co o něm víme, nám předali jiní, zejména pythagorejci – členové školy, kterou založil na území dnešní jižní Itálie. Škola, nazvaná Pythagorův půlkruh, byla tajná, ale znalosti, které se v ní naučili nebo objevili, se předávaly dál a často se připisovaly jemu samotnému.

Foto: Osama Shukir Muhammed Amin/Wikimedia | CC BY-SA 4.0 International

„Jedním z důvodů vzácnosti původních Pythagorových pramenů bylo, že pythagorejské znalosti se předávaly z generace na generaci ústně, protože písemných materiálů bylo málo,“ pokračoval Ratner. „Navíc z úcty ke svému vůdci bylo mnoho objevů, které pythagorejci učinili, připisováno samotnému Pythagorovi; to by vysvětlovalo termín ‚Pythagorova věta‘.“

Ačkoli Pythagoras s touto teorií nepřišel, jeho škola ji jistě zpopularizovala a přinejmenším na dalších několik tisíc let se s ním začala spojovat.

Napsat komentář