Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

NovéPříroda/FaunaZajímavosti

Promiskuita v ptačí říši vede k „rozvodům“

conversation, talk, birdFoto: aitoff/ pixabay

Ptáci, stejně jako lidé, mají partnerské problémy. U lidských párů vedou k rozvodu často aféry a delší období odloučení, zdá se, že podobné faktory hrají roli i při rozpadu ptačích párů, zjistila nová studie, píše ZME Science.

Zjištění vrhají světlo na složitou dynamiku ptačích vztahů a zdůrazňují vliv párovacího chování a ekologických faktorů na rozvodovost ptáků. Monogamní ptáci se totiž mohou „rozvést“, když je jejich partneři podvádějí nebo migrují.

Příběh ptačí lásky

Ačkoli se může zdát, že monogamie je v živočišné říši neobvyklá, ptáci vynikají jako opravdoví milenci přírody. Monogamie je definována jako páření jednoho samce s jednou samicí a vytvoření „párového svazku“. U ptáků může tento svazek trvat jen jedno hnízdění, jednu nebo více hnízdních sezón nebo celý život (albatrosi, buřňáci, labutě, husy, orli a některé sovy a papoušci).

Předpokládá se, že evoluce monogamie je výhodná v situacích, kdy se šance na přežití potomků výrazně zvýší, pokud oba rodiče spolupracují při jejich výchově. Míra času a energie investovaná samci do výchovy se však u monogamních druhů může značně lišit.

Někteří slouží jako strážci, kteří hlídají před potenciálním nebezpečím, zatímco jiní zajišťují hnízdiště tím, že brání teritorium s hnízdní dutinou.

U mnoha vrubozobých ptáků (pernaté ptactvo) je zapojení samců ještě intenzivnější, protože samci poskytují potravu samičkám při vyvádění mláďat anebo jim pomáhají s krmením. U některých druhů, jako jsou volavky, datli a další, se samci podílejí nejen na poskytování potravy, ale také na inkubačních povinnostech. Ptáci hnízdící na zemi, jako jsou husy, labutě, rackové, rybáci a pobřežní ptáci, jdou často ještě dál a samci aktivně brání hnízdo a mláďata, dokonce se vystavují nebezpečí, aby je ochránili před predátory.

Celkově je asi 90 % ptačích druhů monogamních – to však neznamená, že toto pouto je vždy železné. Vědci již dříve zjistili, že někteří ptáci se rozhodnou svého partnera opustit a hledat si nového partnera, což je jev známý jako „rozvod“.

Skóre promiskuity

Samčí promiskuita rozbíjí páry. Ale podvádějícím samicím to může projít. Zatímco předchozí studie se většinou zaměřovaly na zkoumání příčin rozvodů u konkrétních druhů nebo skupin ptáků, nová studie se zabývala širšími zákonitostmi. Podle vědců z Číny a Německa existují dva klíčové faktory spojené s rozvody u většiny ptačích druhů: promiskuita samců a migrace na velké vzdálenosti.

Výzkumníci analyzovali údaje 232 druhů ptáků a zkoumali míru rozvodovosti spolu s údaji o úmrtnosti a migrační vzdálenosti. Na základě dříve publikovaných informací o chování ptáků přiřadili každému druhu samostatné „skóre promiskuity“. Zohlednili také evoluční vztahy mezi druhy a vliv společného původu.

Výsledky analýzy ukázaly, že druhy s vysokou mírou promiskuity byly často navzájem úzce příbuzné, stejně jako druhy s nízkou mírou promiskuity. Podobný vzorec se objevil i u promiskuity samců. Příkladem druhů s vysokou mírou rozvodovosti i promiskuity samců jsou vlaštovky, volavky nebo kosi, zatímco albatrosi, husy a labutě vykazovali nízkou míru.

Vyšší promiskuita samců snižuje oddanost samců jedné partnerce tím, že rozděluje jejich pozornost a zdroje mezi více samic. Tato snížená oddanost činí samce méně atraktivním jako partnera, což zvyšuje pravděpodobnost rozvodu v následujícím období rozmnožování. Páření s více samicemi však může také zlepšit kondici ptačího samce tím, že mu poskytne více příležitostí zplodit potomky. Je to kompromis, který tito ptáci musí zvážit.

Výzkumníci však nezjistili podobnou souvislost mezi promiskuitou samic a rozvodovostí. Nejistota otcovství může vést k většímu zapojení samců do rodičovské péče, což zmírňuje důsledky samičí promiskuity.

Nedávné studie využívající pokročilé techniky genetické analýzy umožnily vědcům určit, zda jeden nebo oba členové páru jsou biologickými rodiči všech mláďat, která vychovávají. Například výzkumy společně hnízdících datlů a „monogamních“ sýkorek modřinek přesvědčivě prokázaly, že smíšené rodičovské snůšky, obsahující potomstvo od více samic, více samců nebo od obou, nejsou neobvyklé.

To naznačuje nevěru jednoho nebo obou pohlaví. Vzhledem k tomu, že tímto přístupem bylo studováno pouze několik druhů, mohou budoucí analýzy vést k dalšímu přehodnocení evolučního významu monogamie.

gulls, birds, flyingFoto: Andre_Rau/ pixabay

Ptačí samci na cestách se častěji rozvádějí

Kromě promiskuity samců studie zjistila také souvislost mezi rozvodovostí a migrační vzdáleností. Páry ptáků, které migrují na delší vzdálenosti, se častěji rozvádějí.

Migrace je spojena s rizikem, že do hnízdních destinací dorazí partnerka, která není s partnerem sehraná. Jakmile tam pták dorazí dříve, může se spářit s jiným partnerem, což vede k rozvodu.

Migrace navíc může způsobit, že páry přistávají na různých hnízdištích, což zvyšuje pravděpodobnost náhodného rozchodu a následného rozvodu. Tento efekt je výraznější s rostoucí migrační vzdáleností. Delší migrace také zkracují dobu, která je k dispozici pro rozmnožování, což způsobuje, že někteří ptáci hledají nové partnery ihned po příletu, místo aby čekali na svého předchozího partnera.

Výzkumníci také zjistili vztah mezi mírou úmrtnosti, vzdáleností migrace a promiskuitou samců, což naznačuje možný nepřímý vliv na rozvodovost. Tato zjištění naznačují, že rozvodovost u ptáků není dána pouze individuálními strategiemi nebo ekologickými faktory, jako je migrace; spíše je ovlivněna kombinací obojího.

Studie z roku 2014 publikovaná v časopise Current Biology rovněž zjistila, že obě pohlaví jsou více polygamní, pokud je poměr v populaci vychýlen směrem k opačnému pohlaví. Vzácnější pohlaví má více příležitostí „hrát na hřišti“ a buď podvádět partnera, nebo ho opustit ve prospěch nového partnera.

Pochopením této dynamiky mohou vědci prohloubit své porozumění složitým sociálním a ekologickým mechanismům, které utvářejí chování ptáků.

Foto:

  • Photo by aitoff: aitoff/ pixabay
  • Photo by Andre_Rau: Andre_Rau/ pixabay