Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

Fyzika-matematikaNovéTOP 10Všechny články

Planeta Vulkán: Ztracený svět 19. století, který Einstein „vymazal“ z naší sluneční soustavy

Zapomenutá devátá planeta 19. století příhodně neexistuje

V roce 1846 usedl astronom a matematik Urbain Le Verrier ke stolu a pokusil se najít planetu, kterou lidé nikdy předtím neviděli. Uran se pohyboval nečekaným způsobem. Tak jak předpovídala Newtonova teorie gravitace, píše IFL Science. Ačkoli byly nesrovnalosti malé, mezi pozorovanou dráhou Uranu a způsobem, jakým Newtonova fyzika předpovídala jeho dráhu, byl rozdíl.

V červenci Le Verrier navrhl, že tento rozdíl lze vysvětlit další planetou za Uranem a učinil předpověď dráhy tohoto dosud neznámého tělesa.

Protože byl v první řadě matematik a až poté astronom, neměl zájem ji nyní, když ji našel v matematice, hledat pomocí dalekohledu a úkol přenechal německému astronomovi Johannu Gottfriedu Gallemu. Dne 23. září 1846 se Galle podíval na místo, které Le Verrier předpověděl a zjistil, že se na 1 stupeň od něj nachází… planeta Neptun.

Nebojte se, dostáváme se k Spockově planetě. Když tedy Le Verrier objevil jinou novou planetu pohledem na oběžnou dráhu, byl vyzván, aby se podíval na planetu Merkur. Merkur, který je tak blízko Slunci, je nejobtížněji pozorovatelnou planetou naší sluneční soustavy (za předpokladu, že tam venku není Planeta devět). Le Verrier dostal za úkol vytyčit dráhu Merkuru pomocí Newtonovy fyziky.

To se mu však nepodařilo. Ať se snažil sebevíc, excentrická dráha Merkuru nedávala smysl. Podle newtonovské teorie se planety pohybují po eliptických drahách kolem Slunce, ale pozorování ukázala, že Merkurova dráha se kýve více, než by bylo možné vysvětlit gravitací působící na ostatní známé planety.

Stejně jako v případě Uranu se domníval, že je to způsobeno jinou planetou, která mění dráhu planety. Nakonec planetu pojmenoval Vulkan, podle římského boha ohně, protože byl velkým fanouškem Star Treku.

Brzy začali astronomové hlásit pozorování této planety. První pozorování provedl Edmond Modeste 26. března 1859. O devět měsíců později (byl přinejlepším astronomem amatérem) upozornil Le Verriera, když viděl článek o jeho práci. Na základě Modesteho pozorování Le Verrier vypočítal předpokládanou dráhu planety, která podle něj bude dvakrát až čtyřikrát ročně přecházet.

Jiní hlásili, že Vulkan pozorovali, ale mohli ho vysvětlit pomocí slunečních skvrn, známých planet a pozorování blízkých hvězd. Le Verrier své výpočty upřesnil na základě dalších pozorování, ale přesto nebyl nikdy pozorován způsobem, který by se dal označit za konkrétní.

Planeta však nebyla nějakým krátkodobým výstřelem, ale vydržela přibližně 70 let. V roce 1879 přinesly noviny zprávu, že Vulkán bude přecházet okolo Slunce, a to na základě výpočtů uznávaného astronoma Theodora von Oppolzera. Nikdy se však neukázal. V této době byl hledán téměř při každém zatmění, ale nikdy nebyl spatřen.

Proč jste se tedy při studiu osmi planet nedozvěděli o Vulkánu? Protože do značné míry neexistoval. Planeta, která se zrodila z matematiky Le Verriera, byla zničena novou fyzikální teorií: Einsteinovy obecné teorie relativity.

Einsteinova teorie dokázala předpovědět dráhu Merkuru, aniž by na jeho kmitání měly vliv nějaké další planety. Teorie klade gravitaci jako důsledek zakřivení prostoročasu hmotnými objekty, přičemž objekty blíže k hmotným objektům jsou ovlivněny více. Změnu neboli kývání Merkurovy dráhy by tedy teorie mohla vysvětlit, zatímco vnější planety, které jsou zakřivením ovlivněny méně, jsou novými výpočty ovlivněny jen málo, vzhledem k jejich vzdálenosti od Slunce.

Einsteinova teorie by tak mohla vysvětlit jak dráhu Merkuru, tak dráhu Země, Marsu, Jupiteru atd. bez použití dalších planet. Od té chvíle planeta Vulkán už neexistovala.

Napsat komentář