Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

Všechny články

Novou éra evropského obranného výzkumu


Někdy v příštím desetiletí se evropské vzducholodě na solární pohon budou vznášet 20 kilometrů nad bitevními poli a předávat zásadní podrobnosti o pohybu jednotek pod nimi. Tyto extrémně vysoké drony nebo pseudo-satelity zatím ještě nevzlétly. Jsou jedním z mnoha projektů výzkumu a vývoje (R&D) podporovaných Evropským obranným fondem (EDF), fondem Evropské unie, napsal server Nature.

EDF představuje první velký pokus EU o společné financování vojenského výzkumu v celém bloku. Byl plánován mnoho let, ale jeho první granty jsou pozoruhodně včasné. Únorová ruská invaze na Ukrajinu podnítila evropský zájem investovat více peněz do obranného výzkumu po desetiletích, kdy byla v oblasti válečných inovací zastíněna Spojenými státy.

Během tří měsíců po invazi evropské státy oznámily navýšení svých rozpočtů na obranu o téměř 200 miliard eur. Politici EU zároveň oznámili záplavu strategií, jak posílit spojenou vojenskou sílu. Ačkoli se obě tyto vývojové akce soustředily na nákup zbraní a dalších válečných materiálů, zahrnovaly také sliby utratit více na výzkum a vývoj, který bude zásobovat obranné zásoby příští generace, od dronů po umělou inteligenci (AI).

„Inovace jsou klíčem k posílení našich obranných schopností,“ prohlásila Evropská komise v květnu, když oznámila iniciativu na podporu výzkumu v tomto sektoru. (EK je politickou složkou EU.)

Ruská invaze byla „probuzením“, říká Frans Kleyheeg, obchodní ředitel Nizozemské organizace pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO), nezávislé organizace aplikované vědy v Haagu, která provádí obranný výzkum.

Existuje však nejistota, zda evropské národy a EU svou rétoriku dodrží. Téměř veškeré financování výzkumu a vývoje oznámené letos, včetně EDF, bylo připravováno dlouho před ruskou invazí. Agrese přidala novou naléhavost k již existujícím plánům na zvýšení spolupráce a financování obranného výzkumu v celé Evropě, ale změna bude pravděpodobně pomalá a postupná, říkají specialisté.

„Jedna věc, na kterou čekám, je, jak velké investice do inovací vzrostou v reakci na Ukrajinu,“ říká Daniel Fiott, který vede program obrany a státnictví na bruselské School of Governance, interdisciplinárním výzkumném centru.

EU se obrací k obraně

V minulosti EU neinvestovala do obrany, natož do obranného výzkumu a vývoje. To, co je nyní EU, vyrostlo z mezistátních dohod po druhé světové válce, které měly kolektivně řídit uhelný a ocelářský průmysl a obecněji podporovat mír a blahobyt svých členských států – ale ne je bránit. „EU byla mírovým projektem – obchod, prosperita, mír,“ říká Frédéric Mauro, který se specializuje na výzkum evropské obrany ve Francouzském institutu pro mezinárodní a strategické záležitosti v Paříži. Obranný výzkum byl odpovědností jednotlivých členských států EU. 

Převážnou část evropského obranného výzkumu a vývoje tvoří tři země. Nejvíce v současnosti utrácí Francie (5,6 miliardy eur), následovaná Německem podle Evropské obranné agentury (EDA, agentura EU v Bruselu, která koordinuje evropské obranné plánování a shromažďuje statistiky od členských států). Dalším významným poskytovatelem finančních prostředků v regionu je Spojené království, které již v EU není (viz „Financování vojenského výzkumu“). Po desetiletí však tyto země snižovaly své výdaje, protože se stále více spoléhaly na ochranu NATO (Severoatlantická aliance, vojenská aliance mezi evropskými a severoamerickými státy), partnerství se Spojenými státy a nepravděpodobnost války v Evropě.

Počínaje rokem 2014 začala tato ochrana vypadat méně spolehlivě. Rusko zahájilo model agrese anexi Krymu. A partnerství mezi USA a EU se zdálo křehčí: v roce 2017 si tehdejší prezident Donald Trump stěžoval, že evropské země „neplatí svůj spravedlivý podíl“ NATO. Jean-Claude Juncker, tehdejší šéf Komise, prosazoval, aby EU posílila svou obrannou roli, včetně zřízení fondu pro obranný výzkum. Evropané byli jako „jedlíci salátu, kteří si uvědomili, že jsou mezi masožravci“, říká Mauro.

Po dvou malých pilotních programech začal EDF naplno v roce 2021 se sedmiletým rozpočtem ve výši 7,9 miliardy EUR: 2,8 miliardy EUR na výzkum, zbytek na vývoj (zaměřený spíše na uvádění technologií na bojiště). Jeho granty podporují pouze mezinárodně spolupracující společnosti v záměrném plánu, aby se zabránilo nadbytečnosti 27 národních vojenských priorit. Většina peněz EDF nejde univerzitám, ale jiným institucím, jako jsou polovládní výzkumné a technologické organizace (RTO), které přijímají zakázky od vlád na aplikovaný výzkum, velký obranný průmysl a menší společnosti. Pouze asi 8 % z téměř 700 organizací zapojených do prvních 61 grantů EDF jsou univerzity, podle analýzy Nature.

EDF není jediným úsilím EU o posílení vojenského výzkumu. Například do roku 2021 a začátkem roku 2022 EK oznámila řadu strategií na posílení spolupráce v oblasti obrany mezi zeměmi. Ale celkové evropské úsilí bledne vedle výdajů spojených s obranou USA. Podle jednoho odhadu vynaložily Spojené státy v roce 2019 na výzkum a vývoj v oblasti obrany 80 miliard USD ve srovnání s přibližně 9 miliardami USD v celé EU. Srovnání není úplně stejné jako pro podobné: definice toho, co se považuje za výzkum a vývoj související s obranou, se mezi národy liší a mohou se v průběhu času měnit. Ale je jasné, že Spojené státy jsou největším světovým poskytovatelem financování vojenského výzkumu; Evropa je hodně pozadu.

Reakce Ukrajiny

Dva týdny po invazi se hlavy členských států EU sešly v bývalém královském paláci ve Versailles ve Francii a vydaly Versailleskou deklaraci. Uvedla, že kromě souhlasu s „podstatným“ zvýšením výdajů na obranu budou členové EU „podporovat synergie“ mezi civilním a obranným výzkumem a „investovat do kritických a vznikajících technologií a inovací pro bezpečnost a obranu“ – s důrazem na politiky, které již byly ve skutečnosti v pohybu. . „Tento způsob myšlení se v Evropě prosadil,“ říká Fiott, „že inovace se vyplácí a snižuje závislost na zemích, kterým možná nedůvěřujeme.

Dosud však bylo k dispozici jen málo dalších finančních prostředků na výzkum, aby se tato rétorika řídila. V květnu například představitelé EU oznámili Evropský obranný inovační program (EUDIS) – údajně jde o balíček podpůrných opatření ve výši 2 miliard EUR (během pěti let), který má firmám pomoci dostat technologii do armády, ale nejméně tři čtvrtiny. z toho jednoduše přebalili již naplánované peníze ERF.

Foto: Thales Alenia Space
Umělecký dojem autonomní vzducholodě, výzkumný projekt financovaný fondem Evropské komise pro výzkum obrany

Pointa je, že EU může v reakci na invazi na Ukrajinu udělala jen málo, aby zvýšila své dohodnuté financování obranného výzkumu a vývoje, protože rozpočty EU jsou již stanoveny na roky 2021–27 a „nikdo nechce znovu otevírat jednání o rozpočtu EU“, říká Torben Schütz, spolupracovník Německé rady pro zahraniční vztahy, berlínského think tanku.

Zdá se, že EU má největší zájem na zlepšení součinnosti mezi civilním a vojenským financováním – v co největší míře – a naléhání na další spolupráci mezi členskými státy. Například obranně-inovační centrum, vytvořené letos, se zdá být většinou síťovou platformou pro akademiky, technologie a obranný průmysl, sídlící v EDA – která sama má na rok 2022 rozpočet pouhých 38 milionů EUR.

Další možná významnou cestou spolupráce bude obranně-inovační akcelerátor NATO nazvaný DIANA, jehož cílem je pomoci aplikovat technologie jako AI, biotechnologie a materiálové vědy v obraně a bezpečnosti. Bude provozovat síť více než deseti akcelerátorů, některé na univerzitách v Evropě. I to však bylo v plánu před ruskou invazí. Letos v červnu NATO oznámilo nadnárodní fond rizikového kapitálu v hodnotě 1 miliardy dolarů – popisovaný jako „doplňkový“ k DIANA – na investice do začínajících firem vyvíjejících technologie dvojího užití (které mohou mít civilní i vojenské účely).

Někteří akademici v Evropě dlouhodobě kritizují plány na zvýšení výdajů na obranný výzkum. To by mohlo znamenat méně finančních prostředků na globální nebezpečí, jako jsou pandemie, zdravotní nerovnost a změna klimatu, tvrdí Stuart Parkinson, výkonný ředitel Scientists for Global Responsibility, lobbistické skupiny v Lancasteru ve Spojeném království, která je spojena s evropskou kampaňovou skupinou s názvem Researchers for Peace, která je proti financování vojenského výzkumu EU.

Národní odezvy

Ačkoli má EU jen malou schopnost masivně zvýšit výdaje, evropské národy samy o sobě mají větší prostor pro rychlé infuze hotovosti. Po invazi na Ukrajinu prudce vzrostly některé rozpočty národní obrany. Nejpozoruhodnější je, že německý obranný rozpočet se zvýšil o 100 miliard EUR (bude vynaloženo v nedefinovaném časovém rámci). Většina z toho jde do obranného průmyslu a RTO a zaměřuje se na nákupy pro naléhavou válku, nikoli na rozpočty na výzkum. Německo však také přidalo více než 400 milionů EUR ke svým výdajům na výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Simona Soare, která analyzuje obranu a bezpečnost na Mezinárodním institutu pro strategická studia se sídlem v Londýně, si myslí, že Francie pravděpodobně také zvýší výzkum a vývoj, pravděpodobně proto, aby obranné technologie, které jsou již připravované, do testovací fáze.

Přesto, protože rostoucí rozpočty na obranu se většinou zaměří na nákup, říká Soare, výzkum a vývoj zaměřený na armádu pravděpodobně poroste jen mírně. „Projekty v oblasti výzkumu a vývoje dozrávají déle,“ říká, a tvrdí, že Evropané ani po invazi na Ukrajinu nevidí dlouhodobou naléhavost. „V Evropě nebyla srozumitelnost hodnocení hrozeb taková. Nechápeme, že válka v Evropě je zřetelnou možností,“ říká.

Zdroj: Nature

Foto:

  • : PO Phot Si Ethell/UK MOD Crown
  • : Thales Alenia Space