Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

budoucnostekologiePříroda/FaunaTechnologieVědaVesmírVšechny článkyZajímavosti

Naši planetu může zachránit sluneční štít

ai generated, eclipse, nature
Zdroj: TheDigitalArtist/ pixabay

V boji s klimatickými změnami by mohl pomoct štít z měsíčního prachu kolem Země. Jde o jedno z kontroverzních řešení tohoto globálního problému. Jeho vytvoření je velkou výzvou, píše Azocleantech.

Omezení růstu globální teploty

V roce 2015 se světové společenství dohodlo, že bude usilovat o omezení růstu průměrné globální teploty na méně než 1,5 °C ve srovnání s předindustriální dobou. Odborníci se shodují, že tento limit by zabránil některým z nejkatastrofálnějších dopadů globální změny klimatu.

Zatímco mnozí odborníci veřejně obhajují iniciativy, jejichž cílem je splnit limit 1,5 °C, jiní tvrdí, že překročení limitu je vzhledem k emisím uhlíku v atmosféře již nevyhnutelné.

Inovátorská řešení

desert, drought, dehydrated
Zdroj: Marion/ pixabay

Nenápadné uznání této skutečnosti dodalo důvěryhodnost kontroverzním návrhům zaměřeným na inženýrské řešení globální klimatické krize. Tyto „geoinženýrské“ nebo „klimatické zásahy“ se obecně dělí do dvou kategorií: odstranit skleníkové plyny z atmosféry nebo snížit oteplování způsobené slunečním zářením.

Přestože technologie pro tyto návrhy v současné době neexistují v potřebném rozsahu a některé návrhy s sebou potenciálně nesou značné nepříznivé vedlejší účinky, nebrání to tomu, aby byly brány vážně.

V nové zprávě PLOS Climate autoři studie tvrdí, že sluneční štít by mohl snížit množství slunečního záření, které dopadá na Zemi, bez výrazných negativních dopadů.

Tvrdí také, že sluneční štít by nebránil rušivému množství slunečního záření a ztlumil by pouze přibližně 1 nebo 2 % ročního slunečního záření.

Kouřové aerosoly uvolňované při rozsáhlých požárech mají rychlý a výrazný ochlazující účinek. Při požárech se však také uvolňují tuny oxidu uhličitého, takže je obtížné vypočítat jakýkoli pozitivní dopad požárů na klima.

Vytvoření slunečního štítu


Autoři studie popisují problémy spojené s vývojem a instalací slunečního štítu. Nejpraktičtějším přístupem založeným na existující literatuře je podle autorů použití masivního prachového mraku, který obíhá mezi Zemí a Sluncem.

Jednou z největších výzev tohoto přístupu je zajistit, aby prachový oblak sledoval oběžnou dráhu Země. Kromě boje s gravitací by prachový oblak musel odolávat tlaku záření ze Slunce.

Podle studijního týmu by vytvoření oblaku uvnitř LaGrangeova bodu „L1“ umožnilo sledovat naši planetu na synchronní dráze kolem Země. LaGrangeovy body jsou body vzhledem k Zemi a Slunci, kde se gravitační síly obou těles vzájemně vyruší a umožní stabilní oběžnou dráhu.

Tato dráha by prachovému oblaku umožnila odolávat gravitačnímu působení Slunce a Země a fyzikální síle slunečního záření.

Největší výzvou je vytvoření dostatečně velkého oblaku, aby měl požadovaný dopad na klima.

Studijní tým zjistil, že by bylo zapotřebí asi 109 kg materiálu, což je přibližně stonásobek největší hmotnosti, která kdy byla vyslána do vesmíru.

Rozemletím prachu na submikronová zrna by se zvětšila plocha mraku, ale zároveň by se snížilo množství stínění, které by poskytoval. Bez ohledu na velikost zrn by se oblak musel pravidelně doplňovat, protože prach by se časem rozptýlil.

Budoucnost budování slunečního štítu


Studijní tým nakonec dospěl k závěru, že nejpraktičtějším přístupem bude těžba načechraného prachu pokrývajícího povrch Měsíce, tzv. regolitu.

Měsíční prach by bylo možné reálně vypustit po sluneční dráze v rámci bodu L1. Při tomto přístupu by se každý foton odražený nebo pohlcený oblakem prachu dostal na Zemi. Pokud by byl oblak vypuštěn dále nebo blíže, tato účinnost by se snížila.

Protože největší a nejvíce odrážející prachový oblak nebude mít velký vliv, pokud nebude trvat příliš dlouho, studijní tým určil, že vypuštění z bodu L1 rychlostí přibližně 10 metrů za sekundu by pomohlo obláčku odolat účinkům slunečního záření.

V tuto chvíli je vývoj do značné míry v teoretické fázi a není jasné, zda by návrh studijního týmu byl účinný, nebo by měl nezamýšlené důsledky. Studie publikovaná v časopise PLOS Climate otevírá dveře dalšímu vědeckému bádání a diskusi a podněcuje inovativní myšlení a společné úsilí čelit globální klimatické krizi.

Napsat komentář