Neděle, 19 května, 2024

Naše galaxie vypadá úplně jinak, než jsme si mysleli

NovéTOP 10VesmírZajímavosti
Foto: Spiral Galaxy M51/NASA, Chandra

Podle tradičního zobrazení Mléčné dráhy má naše galaxie čtyři hlavní spirální ramena vyčnívající z tlusté centrální hvězdné výdutě, ale nedávný výzkum naznačuje, že jsou pouze dvě. Objev by mohl přetvořit naše chápání Mléčné dráhy. Během několika posledních let se technologie dalekohledů zlepšila a s ní přišlo poznání, že drtivou většinu galaxií lze klasifikovat do jednoho ze tří hlavních tvarů: spirální, nepravidelné nebo eliptické, píše Sg.hu

Většina má dvě odlišná „ramena“ a spirály jsou rozděleny na menší ramena. Astronomové si po mnoho let představovali Mléčnou dráhu jako spirální galaxii s centrální vybouleninou a čtyřmi hlavními spirálními rameny spolu s několika dalšími menšími rozvětvenými rameny. Podle dosavadní teorie bylo toto štěpení způsobeno srážkami s jinými galaxiemi nebo kupami galaxií. Pozorování naznačují, že pokud by Mléčná dráha byla čtyřramenná spirální galaxie, byla by extrémně vzácná. A pokud by tomu tak bylo, pak by musela existovat nějaká unikátní vlastnost, která vyústila v tak unikátní tvar.

Tým astronomů zveřejnil novou studii, která ukazuje, že po desetiletí máme mylnou představu o tvaru Mléčné dráhy a že naše galaxie má dvě hlavní ramena, stejně jako většina spirálních galaxií. To vše bylo zjištěno vesmírnými výzkumníky z Čínské akademie věd, kteří analyzovali několik zdrojů astronomických dat, aby lépe porozuměli skutečnému tvaru naší galaxie. „Navzdory mnoha pracím zůstává morfologie celkové spirální struktury Mléčné dráhy poněkud nejistá,“ napsali astronomové v dokumentu popisujícím svůj výzkum a závěry. „V posledních dvou desetiletích nám přesná měření vzdálenosti dala příležitost vyřešit tuto otázku.“

 Tým vyhodnotil data z nové generace kosmických lodí, z nichž každá je vybavena technologií, která jim umožňuje měřit, jak daleko jsou jednotlivé hvězdy od nás. Jedním z takových přístrojů je interferometrie s dlouhou základní linií, která dokáže velmi přesně změřit vzdálenost hvězd vyzařujících mikrovlny. Tímto změřili 200 takových hvězd, na základě kterých začali sestavovat mapu Mléčné dráhy.

K nim se přidala data z kosmického dalekohledu Gaia Evropské vesmírné agentury (ESA), který sleduje pohyb hvězd a jejich polohu vůči Zemi. Astronomové se zaměřili zejména na horké a masivní hvězdy v datech Gaia, známé jako OB hvězdy. Tyto velké hvězdy hoří žhavě, jasně a rychle, což znamená, že se během svého života pohybují velmi málo a lze je relativně snadno sledovat, takže jsou ideální pro účely mapování. Pro vytvoření mapy byla použita data shromážděná od 24 000 OB hvězd a také byla přidána data z téměř tisíce hvězd v otevřené hvězdokupě, rovněž s laskavým svolením Gaie. 

Na základě toho astronomové usoudili, že Mléčná dráha je spirální galaxie s příčkou s pouze dvěma hlavními rameny, která vybíhají z husté centrální příčky. „Rama Norma a Perseus jsou pravděpodobně dvě symetrická ramena vnitřní Mléčné dráhy. Jak se rozprostírají z vnitřní galaxie do vnějších částí, rozvětvují se a připojují se k ramenům Kentaura a Střelce.“

Astronomové píší, že na okraji Mléčné dráhy jsou vzdálená a roztříštěná nepravidelná ramena, která nejsou spojena s centrálním vyboulením galaxie, kde se nachází většina hvězd. Fragmentace spirálních ramen mohla být způsobena srážkami s jinými galaxiemi nebo dokonce galaktickými kupami během dávné historie naší galaxie.

Tým astronomů dospěl k závěru, že tento nový model tvaru Mléčné dráhy by mohl poskytnout alternativní základ pro budoucí studie galaktické struktury. Uznávají, že tento nový model galaxie je neúplný a budou nadále přidávat data z jiných zdrojů a průběžné výsledky Gaia. Gaia byla vypuštěna v roce 2013 a očekává se, že bude sledovat vesmír ještě nejméně dva roky, do roku 2025. 

Výzkum výzkumné skupiny byl publikován v časopise Astrophysical Journal.