Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

TOP 10Všechny článkyZajímavosti

Nadměrně znečištěný vzduch ničí mozek, může za ztrátu paměti

Je známo, že lidé se cítí méně šťastní v oblastech s vyšší hladinou oxidu dusičitého NO2. Co dalšího může znečištění ovzduší udělat s lidským blahobytem? Tento článek používá údaje ze standardizovaného testu vybavování slov, který v roce 2011 provedlo 34 000 náhodně vybraných anglických občanů ve 318 geografických oblastech. Zjistili jsme, že lidská paměť je horší v oblastech, kde jsou vyšší hladiny NO2 a PM10.

Výzkum odborníků z britské vysoké školy ve Warwicku jasně prokázal, že nadměrný výskyt oxidu dusičitého a dalších nebezpečných částic v ovzduší má výrazný vliv na lidský mozek a paměť. V rámci studie testovali přes 34 000 obyvatel z různých oblastí země s různými hladinami znečištění vzduchu, píše web warwick.ac.uk.

Z výsledků jednoduchého testu, ve kterém si měli lidé zapamatovat deset slov, pak mohli jasně ukázat na fakt, že paměť lidí žijících trvale ve více znečištěném prostředí je věkově úměrná lidem starším o deset let, než byl testovaný věk dobrovolníků (testovaní padesátníci žijící ve znečištěnějším prostředí měli hodnoty paměťových testů srovnatelné s šedesátníky, kteří žili v čistším ovzduší).

Podobné výsledky byly již dříve zjištěny i v laboratorních podmínkách u krys a jiných drobnějších živočichů.

Výzkum britských doktorů Nattavudhy Powdthaveeho a Andrewa Oswalda je ale první, který podobné reakce prokázal i u lidí. Byl publikován v časopise Ecological Economics.

„Z dřívějších studií existuje malé procento důkazů o negativní souvislosti mezi úrovněmi znečištění a paměťových výsledků u starších osob a dětí. Veškerý dosavadní výzkum je ale často prováděn pouze formou porovnávání dat, nikoliv formou konkrétních reprezentativních vzorků v reálném čase. To jsme se snažili změnit,” uvedl pro server Daily Mail profesor Powdthavee.

Zdroj: warwick.ac.uk

Foto:

  • pixundfertig: pixundfertig / Pixabay
  • PublicDomainPictures: PublicDomainPictures /Pixabay