Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

TOP 10Všechny článkyZajímavosti

Mohla by Země opustit naši sluneční soustavu?

Podle Galaxyconcerns, v povídce Liu Cixina „Toulavá Země“, Cixin zobrazuje scénář, ve kterém se vůdci planety dohodnou na vytlačení Země ze sluneční soustavy, aby unikli hrozící sluneční erupci, která by podle očekávání zdecimovala všechny pozemské planety.

Tento příběh je samozřejmě založen na říši fikce, ale mohla by Země někdy skutečně opustit sluneční soustavu? 

„Je to velmi nepravděpodobné,“ řekl v e-mailu Live Science Matteo Ceriotti, letecký inženýr a přednášející inženýrství vesmírných systémů na University of Glasgow ve Velké Británii. Jak však dále vysvětlil, „nepravděpodobné“ neznamená, že je to „nemožné“, a navrhl způsob, jak by to teoreticky mohlo být provedeno.

„Země by se mohla vzdálit ze své oběžné dráhy působením masivního mezihvězdného objektu, letět mezihvězdným prostorem, přicházet do sluneční soustavy a procházet blízko Země,“ řekl. 

„Při tomto blízkém setkání, známém jako ‚průlet‘, by si Země a objekt vyměnily energii a hybnost a oběžná dráha Země by byla narušena. Pokud by byl objekt rychlý, masivní a dostatečně blízko, mohl by vyvrhnout Zemi na únikovou dráhu nasměrovanou mimo sluneční soustavu.

Timothy Davis, docent fyziky a astronomie na Cardiffské univerzitě ve Velké Británii, souhlasil s tím, že Země by teoreticky mohla být vytlačena ze sluneční soustavy, a má svou vlastní hypotézu o tom, jak by se to mohlo stát.

„Planety, tak jak existují právě teď, jsou na stabilních drahách kolem Slunce. Pokud by se však Slunce těsně setkalo s jinou hvězdou, pak by gravitační interakce těchto těles mohly narušit tyto oběžné dráhy a potenciálně způsobit vyvržení Země ze sluneční soustavy,“ řekl Davis v e-mailu Live Science.

Davis však poznamenal, že i když je tento scénář proveditelný, je pochybné, že k němu dojde – přinejmenším v dohledné budoucnosti.

„Taková hvězdná setkání jsou docela vzácná,“ řekl Davis. „Například víme, že se očekává, že hvězda Gliese 710 se astronomicky přiblíží docela blízko ke Slunci přibližně za milion let, ale ani tento průlet pravděpodobně planety nenaruší.“

I když je nepravděpodobné, že by vnější síly v brzké době vytlačily Zemi ze sluneční soustavy, mohlo by lidstvo sestrojit stroje schopné posunout planetu do takové míry, že skončí vyvržením?

„Energie potřebná k odstranění Země z její oběžné dráhy a jejímu vymrštění ze sluneční soustavy je tak masivní – ekvivalentní sextilionu (1 s 21 nulami za ní) megatunové jaderné bombě vybuchující najednou, že se to zdá nepravděpodobné,“ řekl Davis.

Co by se stalo, kdyby Země skočila do hlubin vesmíru

I když taková událost není zdaleka pravděpodobná, co by se stalo, kdyby se Země odtrhla od sluneční soustavy? Jaké dopady by nastaly, kdyby naše domovská planeta skončila trvale vyvržena do hlubin vesmíru?

„Země by letěla do mezihvězdného prostoru, dokud by ji nezachytila ​​nebo nepohltila jiná hvězda nebo černá díra,“ řekl Ceriotti a dodal, že pokud by Země opustila sluneční soustavu, pravděpodobně by to vedlo k decimaci velké části života – ne-li celé planety.

„Je nepravděpodobné, že by zůstala atmosféra: Globální klima Země je velmi choulostivé kvůli jemné rovnováze radiace přicházející ze Slunce a energie rozptýlené do hlubokého vesmíru. Pokud by se to změnilo, teploty by se okamžitě a dramaticky změnily,“ řekl Ceriotti.

Davis souhlasil, že většina života na Zemi by tento kataklyzmatický přesun ze sluneční soustavy nepřežila.

„Pokud by Země opustila sluneční soustavu, je velmi pravděpodobné, že by velká většina života, jak ho známe, zmizela. Téměř veškerá energie, kterou využívají živé organismy Země, pochází ze Slunce, a to buď přímo (např. rostliny, které fotosyntetizují), nebo nepřímo (např. býložravci jedí rostliny a masožravci jedí býložravce).

„V tomto scénáři platí, že čím dále se Země vzdaluje od Slunce, tím nižší je její teplota, stala by se neobyvatelnou. Nakonec by vše úplně zamrzlo. Jediným přirozeným zdrojem tepla, který by zůstal, by byl rozpad radioaktivních prvků v zemské kůře, které zbyly po formování sluneční soustavy,“ řekl Davis. 

Davis vysvětlil, že nějaký život může přetrvávat, ale nakonec bude odsouzen k záhubě. „Někteří ‚extremofili‘, zvířata/rostliny, kteří mohou žít v extrémních podmínkách, by se mohli živit touto energií, ale složitý život by pravděpodobně zmizel. Toto radioaktivní teplo by Zemi umožnilo udržovat teplotu pouze kolem minus 230 stupňů C. Při těchto teplotách by také zamrzla většina atmosféry a Země by zůstala jako mrtvý, ledový svět řítící se mezi hvězdami,“ řekl Davis.

Při pohledu do daleké budoucnosti Ceriotti dodal, že naše sluneční soustava bude nakonec narušena tak vážně, že Země z ní bude buď vyřazena, nebo bude zcela zničena.

„Předpokládáme, že naše galaxie je na cestě ke srážce s Andromedou [naší nejbližší sousední galaxií] přibližně za 4,5 miliardy let. Tak rozsáhlá kolize milionů hvězd pravděpodobně způsobí velké narušení sluneční soustavy!“ řekl. „Také se předpokládá, že Slunce se během příštích 5 miliard let zvětší a pohltí Zemi,“ dodal Ceriotti.

Takže i když Země nakonec Sluneční soustavu tak či onak opustí, není to něco, o co bychom se ještě pár miliard let museli starat. …Pravděpodobně.

Zdroj: GalaxyconcernsFoto:

  • GuillaumePreat: GuillaumePreat/Pixabay
  • NASA: NASA/Pixabay
  • Taton Moïse: Taton Moïse/Unsplash