Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

budoucnostNovéTOP 10VědaVšechny články

Místo seismografů použili GPS, objevili neznámé příznaky zemětřesení

GPS může nahradit seismografy. Při jeho použití nemusí geofyzici očekávat seismické vlny. Mohou sledovat jev, který nastane mnohem dříve. Silná, tektonická zemětřesení jsou vyvolána bloky hornin, které se pohybují pod povrchem naší planety, píše WP Tech. Ty se pohybují kolem sebe, což může vést ke srážkám. Uvolněná energie se pak přenáší jako seismická vlna. Ta je dostatečně silná a může dosáhnout povrchu naší planety, což vede ke katastrofickým otřesům a otřesům.

Předpovídání zemětřesení

Na základě těchto znalostí jsou geofyzici schopni předpovídat výskyt zemětřesení pouze pomocí seismografů. Tato zařízení jsou schopna zaznamenat seismickou vlnu a varovat nás před katastrofou několik sekund před jejím vznikem. Ukazuje se, že tak populární systém, jako je GPS, nás může varovat mnohem dříve. Satelitní data umožňují identifikovat malé „skluzy“ (tření) tektonických desek, které předcházejí seismické vlně.

Tento jev se stal zřejmým geofyzikům, kteří se rozhodli prozkoumat data GPS shromážděná při výskytu více než 90 silných zemětřesení. Všimli si, že zaznamenávají horizontální pohyby půdy, které předcházejí vzniku seismické vlny. Ty jsou dostatečně jednoznačné, aby bylo možné předpovědět výskyt otřesů až dvě hodiny před katastrofou.

Údaje GPS pro předběžné varování před zemětřesením

Není ideálním, údaje GPS byly užitečné pouze v případě otřesů větších než 7 stupňů Richterovy škály. V takových situacích mohou být dvě hodiny rozhodující pro životy obětí. Pokud ani neumožňují evakuaci, nabízejí čas na naplánování účinné záchranné operace.

Zejména proto, že se jedná o velmi specifické předpovědní údaje. Geofyzici se při opakování analýzy pro 100 000 situací, kdy k zemětřesení nedošlo, nechali GPS „zmást“ pouze 300krát.

Skutečné možnosti GPS při detekci zemětřesení

Podle autorů studie by GPS mohl být mocnějším nástrojem pro předpovídání zemětřesení. K horizontálním pohybům půdy dochází i několik hodin před prvním zemětřesením. Problémem je však citlivost moderních systémů GPS.

Ve studiích používaných k identifikaci jevů před zemětřesením používali vědci data získaná ze senzorů, jejichž umístění bylo přesně vybráno. Pro předpovídání událostí to není možné. Geofyzici, aby nehledali jehlu v kupce sena, by museli mít k dispozici senzory GPS s citlivostí více než stokrát větší, než je citlivost dnes používaných senzorů.

To však neznamená, že by výzkum možností GPS měl být odložen na polici a čekat na technický pokrok. Satelitní data mohou již dnes významně pomoci stávajícím varovným systémům. Zatímco načasování jevu může být stále překvapením, údaje GPS mají potenciál určit jeho přesnou polohu a směr sesuvu.

Napsat komentář