Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

TOP 10VědaVesmírVšechny článkyZajímavosti

Mars se náhle otáčí rychleji, nikdo neví proč

Zdroj: Kevin M. Gill/Openverse

Vědci zjistili, že rotace Marsu se zrychluje. Na základě dat z modulu InSight použili vědci velmi přesná rádiová měření, aby zjistili zrychlení o mas (miliarcsekundy) za rok2. Tým rovněž využil data ze sondy InSight k novým pozorováním kolísání Marsu, které je způsobeno tekutým jádrem planety, uvádí Popular Mechanics.

Přistávací modul InSight na Marsu se ukázal být dárkem, který stále těší. Přestože jeho mise skončila koncem loňského roku, data, která sonda odeslala na Zemi, stále poskytují nové a vzrušující údaje pro zkoumání rudé planety.

Nedávno vědci zkoumající data ze sondy InSight zjistili, že rotace Marsu se zrychluje. Tento efekt je sice malý, rychlost rotace se zvyšuje jen asi o 4 miliarcsekundy za rok², ale dny na Marsu se rozhodně zkracují. Podrobnosti o tomto zjištění tým publikoval v časopise Nature.

Shromáždit data potřebná k pozorování této změny v praxi nebylo snadné. „To, co hledáme, jsou změny, které v průběhu roku na Marsu činí jen několik desítek centimetrů,“ řekl Sebastien Le Maistre, hlavní autor článku z belgické Královské observatoře. „Trvá velmi dlouho, a je třeba nashromáždit velké množství dat, než tyto změny vůbec vidíme.“

Projekt využil měření z prvních 900 dní pobytu sondy InSight na Marsu, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné pozorovat změny v rozsahu miliarcsekund za rok, a vyzkoušel přístrojový panel sondy RISE (Rotation and Interior Structure Experiment). NASA využila svou síť Deep Space Network k vyslání paprsku rádiových vln směrem k modulu InSight na naší sousední planetě. Když paprsek dorazil, RISE jej odrazil zpět na Zemi, kde byl paprsek zkoumán z hlediska drobných změn frekvence. Změny frekvence umožnily vědcům sledovat změny rychlosti rotace.

Jakmile se výzkumníci ujistili, že změny jsou způsobeny rychlostí rotace, a nikoli kontaminací (rádiová frekvence může být posunuta například vodou v naší atmosféře nebo slunečním větrem), mohli jasně a zřetelně vidět změny rychlosti.

„Je opravdu skvělé, že se nám podařilo získat tato nejnovější měření, a to tak přesně,“ uvedl Bruce Banerdt, hlavní výzkumník sondy InSight. „Na úsilí dostat na Mars geofyzikální stanici, jako je InSight, se podílím už dlouho a kvůli takovým výsledkům stojí všechna ta desetiletí práce za to.“

V tuto chvíli je „proč“ tato změna stále záhadou. Vědci však mají několik teorií, mezi něž patří přítomnost většího množství ledu na pólech a tzv. postglaciální odraz, kdy se půda, která byla dříve pohřbena pod vrstvami ledu, může zvednout, jakmile led přestane být přítomen. Obě tyto okolnosti by změnily rozložení hmoty planety, což může změnit její rotaci.

Kromě toho byli výzkumníci schopni provést zcela jiná měření pomocí dat RISE. Zaznamenali kolísání Marsu, ke kterému dochází v důsledku pohybu roztaveného materiálu v jeho tekutém jádru. Tato pečlivá kvantifikace umožnila vědcům získat lepší představu o velikosti, tvaru i vzniku jádra planety.

„Údaje z RISE ukazují, že tvar jádra nelze vysvětlit pouze jeho rotací,“ uvedl Attilio Rivoldini, jeden z autorů článku, z belgické Královské observatoře. „Tento tvar vyžaduje oblasti s mírně vyšší nebo nižší hustotou ukryté hluboko v plášti.“

My, jako živočišný druh, máme tendenci se těšit ze stále rostoucí populace robotů na Marsu. Posíláme je nahoru, dáváme jim jména, sledujeme jejich postup a fandíme jim. Oni nám na oplátku posílají zpět neuvěřitelné údaje o světě, který sami (zatím) nemůžeme navštívit. A sonda InSight více než dokázala, že odchodem jednoho z našich mimoplanetárních přátel do důchodu neznamená konec darů, které nám poskytne.

Napsat komentář