Sobota, 13 dubna, 2024
budoucnostNovéVesmírVšechny článkyZajímavosti

Rokle na Marsu naznačují, že by v budoucnu mohla na planetě opět proudit voda

Záhadné rokle na Marsu

Kanály podobné roklinám na Marsu představují určitou záhadu. Vypadají jako rokle v Antarktidě způsobené táním ledovců. Vědci se domnívají, že by se voda na Marsu mohla v budoucnu opět objevit. Znamená to, že tu budou vhodné podmínky pro vznik života? Píše Science Alert.

Jak se tyto marsovské rokle vytvořily? Z hlediska geologických časových měřítek se to mohlo stát nedávno, možná před pouhými 630 000 lety.

Klíčem je sklon osy planety. Jak ukazuje nová simulace teploty a cirkulace, když se tento sklon dostane na 35 stupňů, hustota atmosféry by způsobila, že by se povrch nakrátko ohřál nad bod mrazu. To by stačilo k tomu, aby roztála část sněhu a ledu, který se na Marsu stále nachází.

„Z mnoha výzkumů víme, že na počátku historie Marsu byla na povrchu tekoucí voda se sítí údolí a jezer,“ říká planetární vědec z Brownovy univerzity Jim Head.

„Ale asi před 3 miliardami let se veškerá tekutá voda ztratila a Mars se stal tím, čemu říkáme polární poušť.“

Výpočty provedené výzkumným týmem objasňují, jak tyto strže vznikají, jakou erozi způsobují a jak daleko mohou sahat. Tým byl schopen přizpůsobit svůj model údajům z oblasti Terra Sirenum na Marsu a přiřadit jej k obdobím, kdy se předpokládá, že se rokle v této oblasti rychle rozšiřovaly.

Kanály vytvořené tajícím ledem jsou následně dále erodovány vypařováním námrazy CO2. V těchto místech jsou s největší pravděpodobností stále zásoby ledu uvězněné pod povrchem a v minulosti jich bylo patrně podstatně více.

„Naše studie ukazuje, že globální rozložení strží je lépe vysvětlitelné kapalnou vodou za poslední milion let,“ říká planetární vědec Jay Dickson z Kalifornského technologického institutu.

„Voda vysvětluje výškové rozložení strží tak, jak to CO2 nedokáže. To znamená, že na Marsu se během posledního milionu let, což je v měřítku geologické historie Marsu velmi nedávno, podařilo vytvořit kapalnou vodu v dostatečném objemu, aby erodovala žlaby.“

Je známo, že sklon osy Marsu se v průběhu času mění, i když to trvá stovky tisíc let. Tento pohyb byl již dříve spojován s dobami ledovými na rudé planetě.

Proudění tající vody na Marsu v relativně nedávné minulosti by usnadnilo vývoj organismů, takže výzkum nabízí zajímavý nový pohled na možnosti života i na Marsu.