Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

TechnologieTOP 10

Jak se radioaktivní izotopy používají v medicíně

Radioaktivní izotopy nebo radioizotopy jsou druhy chemických prvků, které vznikají přirozeným rozpadem atomů. Vystavení záření je obecně považováno za škodlivé pro lidské tělo, ale radioizotopy jsou velmi cenné v medicíně, zejména při diagnostice a léčbě nemocí.ce se tímto tématem zabýval server britannica.com.

Nukleární medicína využívá radioaktivní izotopy různými způsoby. Jedno z běžnějších použití je jako indikátor, ve kterém je radioizotop, jako je technecium-99m, užíván orálně nebo je injikován nebo inhalován do těla. Radioizotop pak cirkuluje tělem nebo je přijímán pouze některými tkáněmi. Jeho distribuci lze sledovat podle záření, které vydává. Emitované záření lze zachytit různými zobrazovacími technikami, jako je jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) nebo pozitronová emisní tomografie(PET), v závislosti na použitém radioizotopu. Prostřednictvím takového zobrazení jsou lékaři schopni vyšetřit průtok krve do konkrétních orgánů a posoudit funkci orgánů nebo růst kostí. Radioizotopy mají obvykle krátké poločasy a obvykle se rozpadají dříve, než jejich emitovaná radioaktivita může způsobit poškození těla pacienta.

Terapeutické aplikace radioizotopů jsou typicky určeny ke zničení cílových buněk. Tento přístup tvoří základ radioterapie, která se běžně používá k léčbě rakoviny a dalších stavů zahrnujících abnormální růst tkání, jako je hypertyreóza. Při radiační terapii rakoviny je nádor pacienta bombardován ionizujícím zářením, typicky ve formě paprsků subatomárních částic, jako jsou protony, neutrony nebo částice alfa nebo beta, které přímo narušují atomovou nebo molekulární strukturu cílové tkáně. Ionizující záření zavádí zlomy v dvouvláknové DNA molekule, která způsobí smrt rakovinných buněk a tím zabrání jejich replikaci. Zatímco radioterapie je spojena s nepříjemnými vedlejšími účinky, obecně je účinná při zpomalení progrese rakoviny nebo v některých případech dokonce urychlení regrese maligního onemocnění.

Použití radioizotopů v oblasti nukleární medicíny a radioterapie výrazně pokročilo od objevu umělých radioizotopů v prvních desetiletích 20. století. Umělé radioizotopy se vyrábějí ze stabilních prvků, které jsou bombardovány neutrony. Po tomto objevu začali výzkumníci zkoumat potenciální lékařské aplikace umělých radioizotopů, práce, která položila základy nukleární medicíny. Dnes jsou diagnostické a terapeutické postupy využívající radioaktivní izotopy rutinní záležitostí.

Zdroj: Britanica

Foto:

  • Kilian Karger: Kilian Karger / Pixabay
  • Tima Miroshnichenko: Tima Miroshnichenko / Pexels