Sobota, 13 dubna, 2024
TechnologieTOP 10Všechny články

Geoinženýrství: Chemtrails, technologie vedoucí k likvidaci planety

Chemtrails, technologie vedoucí k likvidaci planety. O kondenzačních stopách, které mají ovlivňovat počasí i zdraví lidí se mluví dlouhá léta. Nejrozšířenější konspirační teorie posledního desetiletí vznikla k takzvaným kondenzačním stopám, které po sobě zanechávají letadla. Rozhodně nejde o nekvalitní palivo, které zůstává ve vzduchu, jak se dříve spekulovalo. Světové vlády se už dávno přiznaly, že se snaží ochlazovat atmosféru. Usilují ale také o něco dalšího? Přelidněná planeta křičí na poplach. Nemoci, povodně, přírodní katastrofy. Jde o pouhou souhru náhod nebo si někdo hraje na Boha?  

Utajovaná kontaminace atmosféry 

Několikaletá mystifikace lidské populace měla od prvopočátku mezery. Způsoby a účely utajované kontaminace atmosféry se neustále měnil. Původně se předpokládalo, že jde o sprejování atmosféry dibromidetylenem, obsaženým v kerosinu (letecký benzín nebo letecký petrolej). Z vojenských letadel za účelem snižování populace, brzy podezření přešlo na civilní letadla a začalo se hovořit o manipulaci s klimatem, ke kterému se jako první přiznaly Spojené státy, pak Anglie, Čína, a nakonec i Rusko. Chemikálie byly nejnověji vystřídány nanočásticemi. Konspirace vytvořené k zakrytí skutečností zachází až tak daleko, že se na videích předvádí, jak chemtrails likvidují ufoni.

  • Chemtrails jsou fakta, nikoli konspirace. O rozprašování materiálu do atmosféry je veden záznam v oficiální dokumentaci amerického patentu č.5003186 z 28.března 1991. V patentu se uvádí, že tato metoda redukuje atmosférické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček z materiálů jako jsou oxidy a kovy (mj. Oxidy hliníku a thoria) z výšky mezi 7–13 kilometry nad zemským povrchem. Chemtrails se v průběhu 90. let objevili v několika vládních a vojenských dokumentech.
  • Osévání mraků je metoda k umělému vyvolání deště či sněhu rozprašování jodidu stříbrného. Rozprašuje se do mraků pomocí letadel nebo raket. Částice této látky se chovají jako kondenzační jádra, na nichž se vysrážejí malé ledové krystalky, které pak z mraků spadnou jako srážky. Poprvé ji v roce 1915 použil Charles Hatfield, známý jako “obchodník s deštěm”. Po aplikaci látky do ovzduší následovala sedmnáctidenní potopa, která měla na svědomí fatální důsledky. Mohla bych tady dále zmínit projekt CIRRUS z roku 1949, který pomocí rozprašovacího letadla naplněného jodidem stříbrným, rozprášili ve vzduchu a spustili déšť nad půlkou Nového Mexika. V roce 2008 čínská vláda pomocí raket odvracela déšť během Olympijských her. A mohla bych pokračovat dále…
  • Chemtrails a Nový světový řád. Vládnoucí elita oligarchů ze sebe dělá bohy tím, že se snaží řídit veškeré dění našeho života. 1. snížení lidské populace, 2. kontrola mysli (falešné podprahové zprávy, aplikace chemických látek, které mají za následek nespavost, pocit celodenní únavy, slabosti, nepříjemný emoční stav bez jasné příčiny atd.)

Proč to dělají? 

Poslední desetiletí není den, aby někdo na Facebooku nezveřejnil fotografii s titulkem „Zase nás sypou“. Trápí je to, snaží se své poznatky šířit v naději, že snad jednou někdo vyslyší jejich apely, aby se „sprejování planety“ zastavilo. 

Na internetu se objevují stále nová „odhalení“. Včetně toho, že vše řídí elity z celého světa. Podle některých už není žádné přirozené počasí. To umělé je ovládáno nejen pomocí chemtrails, ale i systému HAARP. Tyto dva systémy tvoří údajně jeden celek na manipulaci s lidmi i klimatem, někdy nazývaný geoinženýrství. Faktem je, že projekt HAARP existuje. Za cíl má výzkum ionosféry pro zlepšení satelitní komunikace. Konspirace ho označují za prostředek pro spouštění přírodních pohrom, jako jsou povodně, sucha nebo devastující zemětřesení.

Řada světových médií argumenty konspirace analyzovala a prohlásila, že jde o chiméru. A tak v roce 2019 vyšla studie desítek vědců z celého světa z důvěryhodných vědeckých ústavů, kteří se shodli na tom, že teorie o chemtrails není opodstatněná. Vznik kondenzačních čar se řídí podle známých a nikterak utajovaných fyzikálně­-chemických dějů.  

Počátek CHEMTRAILS 

Všechno začalo článkem Williama Thomase v Environment News Service 8. ledna 1999. Popisuje příběh dvou sousedů ve státě Washington, kteří při práci na zahradě pozorovali kondenzační čáry za prolétajícími letadly. Údajně oba v týž den náhle onemocněli průjmem a přepadla je malátnost. Jejich ženy, které byly doma, žádné příznaky nepociťovaly. Rodiny si to vyložily tak, že muži byli venku posprejováni nezdravými sloučeninami z letadel.

William Wallace, jeden z těchto dvou mužů, pak začal sledovat letadla se zubařem Gregem Hanfordem. Ten k tomu účelu dokonce koupil kameru a dalekohled. Sledovali, jak letadla létají sem a tam a vytvářejí na nebi složitý vzorec stop. Autor článku poté, co mu zubař sdělil, že značné množství lidí trpí nezvyklými zdravotními problémy, vyslovil domněnku, že stopy za letadly vyvolávají u mnoha Američanů onemocnění.

Wallace Thomasovi sdělil, že za zdravotními vlivy contrails stojí vojenská letadla, protože používají údajně jako příměs do leteckého paliva dibromidetylen, který je karcinogenní a snižuje imunitu. Jediný realistický údaj byl dibromidetylen. V USA se totiž přidával spolu s olovem i do benzínu. Ale, jak dokládá encyklopedie Britannica, nikdy do kerosinu. Právě kvůli toxickým účinkům byla obě aditiva po dvacet let trvající heroické bitvě jiného lékaře proti koncernu Ford zakázána a přešlo se na bezolovnatý benzín. Pikantní bylo, že Ford použil konspiraci doprovázenou reklamou, která tvrdila, že olovo je zcela neškodné. Je neuvěřitelné, že tento skutečný, velmi závažný problém, který se dotýkal nejen každého Američana, nechal veřejnost zcela chladnou.

Wallace a Hanford dále sdělili, že točí na video „přízračně tiché stříbrné proudy tekoucích, mastných kondenzačních par z konců křídel. Namísto aby se ztratily jako normální kondenzační čáry, bílé stopy splývají do širokých oblačných pásem, které postupně zahalují původně křišťálově čisté nebe. Tito muži byli následně označeni jako konspirátoři a jejich teorie byly zesměšňovány pro nedostatečné vzdělání. 

Nejstarší zmínka  “CHEMTRAILS” 

Kdo jako první použil slovo chemtrails? Nejstarší zmínka je údajně z 8. května 1999 v internetovém archivu Google Groups. Kdosi sháněl gel proti bolení kloubů a sdělil, že ho klouby zřejmě bolí po expozici chemtrails. A hned doložil, že možná byly chemtrails nasazeny proto, aby podpořily prodej gelu na chrupavky.

Chemtrails – chemické stopy podobné běžným kondenzačním stopám, které obsahují nebezpečné chemikálie vypouštěné do atmosféry. Obsahují chemikálie, viry, bakterie, plísně atd. Kovy jako jsou baryum, bauxid, oxid hliníku, dibromidetylém, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna. Tvoří je deseti mikronové částice dopadající v množství megatun na nic netušící obyvatele, rostliny a živočichy. 

Zmrzlý kondenzát hnaný větrem 

Jak roste letecká doprava, je čar na nebi stále víc. Stopy se slévají do pásů (chemvails). Podle vědců však jde o normální jev. Zmrzlý kondenzát hnaný větrem, kdy na nebi vzniká závoj. Je­-li tento závoj, jako kterákoli jiná mračna tohoto typu (takzvané straty), prosvícen slunečním nebo měsíčním svitem, vykazuje halové efekty či irizaci. Jde o nezvyklé tvary světelných skvrn nebo o skvrny s nezvyklou barevnou škálou, připomínající kovové barevné odlesky od červené po zelenou. Irizace vzniká ohybem a interferencí paprsků na drobných kapkách, halové efekty jsou lomem světla výlučně na ledových krystalech. Pro pozorovatele to je další jasný důkaz jakési chemie, která způsobuje nenormální barvy a „světelné efekty“.

Novináři místo pravdy hledají vyváženost 

Lidé jsou naštvaní, systém složitý, odlidštěný. ­Korporace i reklamy lžou. Novináři místo pravdy hledají vyváženost. Je snadné uvěřit, že na tom něco je, že za tím někdo (nahoře) musí být. Je nutné najít viníka. Málokdo je ochoten přiznat, že složitost systému může generovat tak sofistikovaně špatné věci sama o sobě a že viníkem je nakonec každý z nás.

Kdo je ale takový blázen, který záměrně sprejuje atmosféru s nějakým iluminátským záměrem? Tedy pokud není sebevrah nebo mimozemského původu. 

Autor: Iveta Mauci pro Svět2000.cz

Zdroj: The Washington Post, informace.top, globalnews.ca, BBC