Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

budoucnostMedicínaNovéTechnologieVědaVšechny článkyZajímavosti

Chytré hodinky mohou rozpoznat Parkinsonovu chorobu až 7 let před projevením příznaků

smart watch, apple, wristFoto: fancycrave1/ pixabay

Umělá inteligence využila data k rozeznání pacientů s Parkinsonovou chorobou. Studie naznačuje, že použití chytrých hodinek ke sledování rychlosti pohybu může pomoci určit, kdo je ohrožen Parkinsonovou chorobou, a to až sedm let předtím, než se projeví příznaky a lékaři stanoví diagnózu, píše Parkinsons News Today.

Týdenní nošení chytrých hodinek stačilo k tomu, aby model strojového učení poháněný umělou inteligencí (AI) získal dostatek dat k předpovědi, u koho se nemoc vyvine.

„Ukázali jsme zde, že jediný týden zachycených dat může předpovědět události až sedm let dopředu. Díky těmto výsledkům bychom mohli vyvinout cenný screeningový nástroj, který by pomohl při včasném odhalování Parkinsonovy choroby,“ uvedla v tiskové zprávě doktorka Cynthia Sandorová, která studii vedla v britském Institutu pro výzkum demence v Cardiffu. „To má význam jak pro výzkum, neboť se tím zlepší nábor pacientů do klinických studií, tak pro klinickou praxi, neboť to pacientům umožní přístup k léčbě v dřívějším stádiu, až bude taková léčba v budoucnu dostupná.“

Studii s názvem „Wearable movement-tracking data identify Parkinson’s disease years before clinical diagnosis“ publikoval Sandorův tým spolu s výzkumníky z Neuroscience and Mental Health Innovation Institute na Cardiff University v časopise Nature Medicine.

Charakteristickým rysem Parkinsonovy choroby je odumírání a dysfunkce nervových buněk (neuronů) produkujících dopamin. Bez dostatku této signální molekuly neboli neurotransmiteru se začnou objevovat motorické příznaky, jako je třes, abnormálně pomalé pohyby a svalová ztuhlost.

Může trvat dlouho, než se tyto příznaky projeví. V té době už mnoho mozkových buněk odumřelo a poškození může být nevratné. Proto je důležité umět Parkinsonovu nemoc včas diagnostikovat.

„U většiny lidí s Parkinsonovou chorobou je v době, kdy se u nich začnou projevovat příznaky, již mnoho postižených mozkových buněk ztraceno. To znamená, že včasná diagnostika tohoto onemocnění je náročná,“ uvedla doktorka Kathryn Peallová, která spoluřídí Institut pro inovace v oblasti neurověd a duševního zdraví.

Výzkumníci vycházeli z údajů 103 712 osob registrovaných v databázi britské biobanky. V letech 2013-2016 nosili účastníci chytré hodinky, které pomocí akcelerometrie nepřetržitě měřily rychlost pohybu po dobu sedmi dnů. Akcelerometrie označuje použití senzoru akcelerometru, malé elektronické součástky, která dokáže detekovat změny pohybu a orientace, k měření a sledování zrychlení a pohybu zařízení.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina již měla diagnostikovanou Parkinsonovu chorobu, zatímco druhá skupina získala diagnózu až sedm let poté, co byly shromážděny údaje z jejich chytrých hodinek. Byli porovnáváni se skupinou zdravých lidí stejného věku a pohlaví.

Model strojového učení vycvičený na základě akcelerometrických dat dokázal lépe než jiné metody rozlišit osoby s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou nebo prodromální chorobou od zdravých lidí. Ostatní metody zahrnovaly genetické informace, faktory životního stylu, krevní testy a časné příznaky onemocnění.

Další články z rubriky:

Vzhledem k tomu, že je používání chytrých hodinek velmi rozšířené, používají se ke sledování a zaznamenávání zdravotních údajů chytré. Pro lidi s Parkinsonovou chorobou by to mohlo znamenat možnost sledovat motorické i nemotorické příznaky, včetně poklesu krevního tlaku.

„Údaje z chytrých hodinek jsou snadno dostupné a levné. Pomocí tohoto typu dat bychom potenciálně byli schopni identifikovat jedince ve velmi raném stádiu Parkinsonovy choroby v rámci běžné populace,“ uvedl Sandor.

„Akcelerometrie je potenciálně důležitý, levný screeningový nástroj pro určení osob s rizikem vzniku Parkinsonovy choroby a identifikaci účastníků klinických studií neuroprotektivní léčby,“ napsali vědci.

Foto:

  • Photo by fancycrave1: fancycrave1/ pixabay