Svět2000

PONOŘTE SE DO SVĚTA ZAJÍMAVÝCH FAKTŮ, NEOBJASNĚNÝCH ZÁHAD A PODIVNÝCH UDÁLOSTÍ

NovéVšechny článkyZajímavosti

Byl Velký třesk skutečně výbuchem?

Teorii velkého třesku poprvé navrhl Georges Lemaître v roce 1927 bez jejího současného názvu, který byl vytvořen v 50. letech 20. století. Obecný název umožnil, že počátky našeho vesmíru byly příliš často zobrazovány jako masivní exploze podobná epické supernovy. Ale vznikl náš vesmír skutečně v kosmickém ohňostroji? Nebo to bylo něco jiného? Píše server Britannica.

„Velký třesk“ nebyl vůbec „třeskem“, alespoň ne v obecné definici. Neexplodoval ve scéně šrapnelu a ohně a rozhodně tam nebyl žádný houbový mrak. Teorie velkého třesku vesmíru je odvozena z obecné teorie relativity Alberta Einsteina a myšlenky, že vesmír expandoval z nepatrné husté sbírky energie zvané singularita. Nebyla to žádná rána, jen obrovská expanze extrémně zhuštěného materiálu.

Proč tedy popisovat teorii tak zavádějícím názvem? Možná dokonce zesměšňovat. Sir Fred Hoyle posměšně nazval teorii „velkým třeskem“ se záměrem zredukovat ji na absurditu, a ustála. Hoyle věřil, v rozporu s teorií velkého třesku, že samotný vesmír nemá počátek, ale jeho součásti. Toto se nazývá teorie ustáleného stavu, jejíž popularita se snížila ve světle všeobecného přijetí teorie velkého třesku.

Pokud vesmír nevybuchl do existence, kde se to všechno vzalo? Podle teorie byl vesmír – to zahrnuje veškerý prostor, čas, energii atd. – zkondenzován do extrémně horké entity s nulovým objemem a nekonečné hustoty nazývané singularita. Ve fyzice je hustota kvantifikována dělením hmoty objemem, což znamená, že rovnice pro určení hustoty singularity se dělí nulou. Pokud to nezraní váš mozek, bude toto: Protože veškerý prostor a čas existovaly v singularitě, singularita sama o sobě neexistovala v prostoru nebo čase.

Vesmír, jak ho známe (nebo ho sotva známe), je výsledkem rozpínání a ochlazování této singularity. Protože singularita sama o sobě nebyla v místě na rovinách prostoru nebo času, neexistuje žádný střed vesmíru; všechno se rozšiřuje ze všeho ostatního stejnou rychlostí. Pokud jde o původ singularity, nebo dokonce o to, co existovalo před ní, vědci jsou stejně zmatení jako všichni ostatní.

Zdroj: Britannica

Foto:

  • Pixabay: Pixabay / Pexels